Följ Rädda Barnen

Taggar

Afghan Children Cannot Wait

Afghan Children Cannot Wait

Dokument   •   2016-10-03 00:01 CEST

Barn i Afghanistan utsätt för mycket grovt våld i sin vardag, visar en studie från Rädda Barnen.

Barndom under belägring

Barndom under belägring

Dokument   •   2016-03-09 06:01 CET

Barnfattigdomsrapporten 2015

Barnfattigdomsrapporten 2015

Dokument   •   2015-12-11 06:30 CET

Childhood in the shadow of war

Childhood in the shadow of war

Dokument   •   2015-12-04 07:01 CET

#Nätsmart

#Nätsmart

Dokument   •   2015-09-22 07:00 CEST

Multi-sector needs assessment of migrants and refugees in Greece

A Living Nightmare - Gaza one year on 2015

Dokument   •   2015-07-06 10:16 CEST

Barnen i Gazaremsan psykiskt stressade

State of the worlds fathers

State of the worlds fathers

Dokument   •   2015-06-16 06:01 CEST

ÉVALUATION DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE

Rapport om hur skolbarn i Centralafrikanska republiken drabbats psykologiskt av den väpnade konflikten i landet (franska)

State of the Worlds Mothers 2015 Summary

State of the Worlds Mothers 2015 Summary

Dokument   •   2015-05-05 01:01 CEST

Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen. Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna. I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

State of the Worlds Mothers 2015

State of the Worlds Mothers 2015

Dokument   •   2015-05-05 01:01 CEST

Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen. Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna. I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

Demokratins kris är vår - vad gör vi åt den?

Inbjudan till konferens 6-7 maj 2015

Brott mot barn – om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden
Failing Syria

Failing Syria

Dokument   •   2015-03-12 01:00 CET

Trots resolutioner i FN:s säkerhetsråd som skulle stärka de humanitära insatserna i Syrien, blev 2014 ett värre år för den drabbade civilbefolkningen. Resolutionerna har inte efterlevts, och biståndsviljan från många givarländer är sämre . I en gemensam rapport från 21 internationella hjälp- och rättighetsorganisationer får FN och det internationella samfundet underkänt betyg .

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga

Rädda Barnen har med hjälp av TNS Sifo genomfört två undersökningar. I den ena har barn och ungdomar i åldern 10-15 år intervjuats om vad de tycker och tänker kring toppning och vad som är viktigt för dem när de idrottar. I den andra undersökningen har ledare gett sin syn på liknande frågor.

Barns röster om toppning inom lagidrott

Barns röster om toppning inom lagidrott

Dokument   •   2015-02-28 07:00 CET

Rädda Barnen har med hjälp av TNS Sifo genomfört två undersökningar. I den ena har barn och ungdomar i åldern 10-15 år intervjuats om vad de tycker och tänker kring toppning och vad som är viktigt för dem när de idrottar. I den andra undersökningen har ledare gett sin syn på liknande frågor.

Tsunami Ten Years On: Stories of Change

Tsunami Ten Years On: Stories of Change

Dokument   •   2014-12-22 07:00 CET

Tsunamin i Indiska oceanen 2004 är en av de värsta naturkatastroferna hittills och den humanitära insatsen som följde på den är också en av de mest omfattande som det internationella samfundet engagerats i. Tio år senare har Rädda Barnen sammanställt vilka långsiktiga konsekvenser händelsen fick i de värst drabbade områdena och vilka lärdomar som Rädda Barnen kunnat dra av händelsen.

Årsrapport 2014: Barnfattigdom i Sverige

Årsrapport 2014: Barnfattigdom i Sverige

Dokument   •   2014-12-12 06:00 CET

Årets barnfattigdomsrapport från Rädda Barnen visar att andelen barn som lever i fattigdom i Sverige uppgår till 12,0 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med förra året. Rapporten, som utgår från statistik från 2012, visar att barnfattigdomen uppvisar samma mönster som tidigare år.

"Are we there yet?"

"Are we there yet?"

Dokument   •   2014-11-04 01:00 CET

Rapportsammanställning av intervjuer med barn som drabbade av Haiyan

Futures Under Threat

Futures Under Threat

Dokument   •   2014-09-21 06:00 CEST