Följ Rädda Barnen

Handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen

Nyhet   •   Feb 07, 2017 00:22 CET

Rädda Barnen har lämnat synpunkter till Migrationsverket gällande remiss av förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen (Dnr. 1.4.3-2016-193813).

Rädda Barnen är positiva till att frågan uppmärksammas och att det blir tydliga riktlinjer kring barn som är gifta oavsett var i landet de bor. Detta har vi påpekat vid många tillfällen. Vår ambition är alltid att kunna avge väl genomtänkta remissvar och konsekvensanalyser för barn.

Rädda Barnen har på grund av den anmärkningsvärt korta svarstiden för detta förslag inte möjlighet att komma in med en grundlig analys och utvecklade synpunkter. En realistisk svarstid är en förutsättning för att remissinstanser ska ha möjlighet att på ett professionellt och samlat sätt ge ett kvalitativt och genomarbetat remissvar.

När svarstiderna däremot pressas på detta sätt blir konsekvensen att myndigheter, organisationer och andra relevanta aktörer inte på ett seriöst sätt kan framföra sin expertis och sakkunskap. Detta är beklagansvärt i en så viktig fråga som denna. Och går långsiktigt emot syftet med remissrundor, demokrati och barnets bästa.

Läs hela remissvaret.