Följ Rädda Barnen

Lagen om utredningar avseende vissa skador och dödsfall

Nyhet   •   Dec 18, 2017 21:40 CET

Rädda Barnen är positiva till förslagen (Ds 2017:47), men anser att de inte är tillräckliga.

Sedan 2008 gör Socialstyrelsen en dödsfallsutredning när ett barn har dött på grund av ett brott. Syftet är att ta reda på om samhället hade kunnat göra mer för att skydda barnet. Kunskapen ska användas för att förebygga att barn utsätts för så allvarliga brott att de dör.

Tyvärr har dödsfalls-utredningarna inte varit effektiva. Dessutom fortsätter barn att utsättas för grov misshandel i Sverige, och en del barn avlider av följderna.

Redan 2006 tyckte Rädda Barnen att även då ett barn blivit utsatt för grov misshandel borde det utredas om samhället har brustit. Det är ofta slumpen som avgör om ett barn dör eller inte efter allvarligt våld. Därför tycker Rädda Barnen att det nya förslaget, att också grov misshandel ska utredas, är glädjande.

Men Rädda Barnen anser att fler fall borde inkluderas, till exempel då ett barn begått självmord. Dessutom har Rädda Barnen förslag om hur kvalitén kan bli bättre.

Läs hela remissvaret