Följ Rädda Barnen

Omedelbart omhändertagande av barn i internationella situationer

Nyhet   •   Dec 18, 2017 21:37 CET

Regeringen har i aktuell utredning presenterat ett förslag om att bestämmelserna avseende omedelbart omhändertagande i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) behöver förtydligas. (Ds 2017:49)

Förtydligandet innebär att skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige kan omhändertas i akuta situationer, oberoende av om de har hemvist utomlands eller har någon annan anknytning till utlandet. Rädda Barnen är av inställningen att den nya, särskilda regleringen med tillämpningsområde på internationella situationer tjänar ett gott syfte.

Läs hela remissvaret