Följ Rädda Barnen

Taggar

Debattartiklar

vi kommenterar

remissvar

Media no image

Barn måste kunna vara målsägare

Nyheter   •   Sep 03, 2013 01:56 CEST

Gör det möjligt för barn som bevittnat våld att själva bli målsägare. Det är ett sätt att synliggöra det utsatta barnets position och behov.

Media no image

Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Nyheter   •   Aug 09, 2013 22:10 CEST

Rädda Barnen finner det positivt att flyktingar och de som beviljats internationellt skydd som alternativt skyddsbehövande genom förslaget ges ökade möjligheter till rörlighet inom EU (2013:32).

Media no image

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Nyheter   •   Aug 07, 2013 22:09 CEST

Uppdraget som utredningen har haft är att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare i syfte att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare (2013:27).

Media no image

Nya åldersgränser i föräldraförsäkringen

Nyheter   •   Aug 06, 2013 22:08 CEST

Rädda Barnen är huvudsakligen positiv till det som föreslås i en departementspromemoria om ”Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraför-säkringen” (2013/3257/FST).

Media no image

Ändra hälsoundersökning av asylsökande

Nyheter   •   Jun 25, 2013 22:06 CEST

Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. med anledning av att papperslösa och gömda från och med den 1 juli 2013 ska få utökad rätt till vård (SOSFS 2011:11).

Media no image

Tidig elitsatsning kränker våra barn

Nyheter   •   Jun 11, 2013 14:17 CEST

Kommunerna bör ha villkor för sitt ekonomiska stöd.

Media no image

Vi kan göra slut på den extrema fattigdomen

Nyheter   •   Maj 31, 2013 01:48 CEST

I går kväll släpptes den första i en rad rapporter kring vad som borde komma efter det att Millenniemålen upphör 2015.

Media no image

Mottagande av nyanlända elever

Nyheter   •   Maj 30, 2013 22:04 CEST

Kontrollfunktioner saknas och nyanlända får inte komma till tals när det gäller inplacering i årskurs (2013:6).

Media no image

Rädda Barnens samarbete med Megafonen

Nyheter   •   Maj 21, 2013 01:45 CEST

Med anledning av händelserna i Husby har vi fått frågor kring vårt samarbete med organisationen Megafonen.

Media no image

Ensamkommande barn har rätt till gott mottagande

Nyheter   •   Maj 02, 2013 01:37 CEST

Alla kommuner måste kunna ge ensamkommande barn och ungdomar ett gott och likvärdigt mottagande.

Media no image

Uppdrag granskning om vanvårdade barn

Nyheter   •   Apr 25, 2013 01:36 CEST

Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram kommenterar SVT:s Uppdrag granskning från i onsdags.

Media no image

Ett klart besked behövs

Nyheter   •   Feb 27, 2013 14:18 CET

Regeringens tystnad i relation till de stora utvecklings- och humanitära behoven i Sudan är ohållbar. När Sveriges röst för stöd till en fredlig utveckling som mest behövs verkar både politisk vilja och tydlig inriktning saknas. Detta är djupt oroande tycker flera organisationer däribland Rädda Barnen.

Media no image

Välkommet initiativ om barnfattigdom

Nyheter   •   Feb 20, 2013 01:35 CET

Rädda Barnen välkomnar Europakommissionens rekommendation ”Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage” om barnfattigdom.

Media no image

Kritiken mot oss slår in öppna dörrar

Nyheter   •   Jan 17, 2013 14:26 CET

När vi nu kritiseras för en kampanj vi själva lagt ned, kommer vi att stå fast vid att försvara rätten för alla barn att ha en skälig levnadsstandard. I ett så rikt land som Sverige ska barnfattigdom inte behöva existera, skriver Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund, Rädda Barnen.

Media no image

Rädda Barnen kommenterar Uppdrag granskning

Nyheter   •   Jan 16, 2013 01:33 CET

Den 16 januari sände Uppdrag granskning ett reportage om barnfattigdom. Här kommenterar vi programmet, presenterar vårt arbete och ger vår bild om vad vi menar med barnfattigdom.

Media no image

Aftonbladets granskning av "Barnen som blev kvar"

Nyheter   •   Jan 08, 2013 01:32 CET

Aftonbladets granskning av det bristande stödet till barn som drabbats av att pappa mördat mamma är viktig och nödvändig. Den ger oss en unik bild av situationen och konsekvenserna för dessa svårt utsatta barn – sammanställt på ett sätt som vi tidigare saknat.

Media no image

Hälso och sjukvård till papperslösa

Nyheter   •   Nov 09, 2012 21:43 CET

Remissvar: Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

Media no image

En godare måltid med Rädda Barnen och en av Stockholms största restaurangkoncerner.

Nyheter   •   Nov 06, 2012 16:07 CET

En Godare Måltid är ett helt nytt koncept som erbjuder restauranggäster att välja en god meny som också gör gott där det verkligen behövs. 50 kr per meny går till Rädda Barnens arbete för barns rättigheter. Rädda Barnen har inlett samarbete med Bookatble.

Media no image

Utredning om Barnkonventionen som lag

Nyheter   •   Okt 26, 2012 00:29 CEST

Rädda Barnen och andra barnrättsorganisationer har under många år påpekat att Barnkonventionen behöver göras till svensk lag. Därför ser vi fram mot att regeringen nu äntligen tillsätter den utredning som krävs för att komma vidare med frågan.

Media no image

Barnets bästa väger allt för lätt

Nyheter   •   Sep 26, 2012 14:46 CEST

En mindre lagändring skulle kunna underlätta ett humant beslut i fall som med den utvisningshotade flickan Haddile. Sverige måste kunna säkra barnens rättigheter även vid svåra situationer, skriver Agneta Åhlund och Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen.