Följ Rädda Barnen

Rädda Barnens riksmöte uppmanar till solidaritet med världens barn

Nyhet   •   Sep 21, 2014 11:53 CEST

Rädda Barnens riksmöte, som hålls i Visby i helgen, beslutade idag att ställa sig bakom ett gemensamt uttalande som handlar om behovet av att prioritera såväl flyktingmottagning i Sverige som det globala biståndet. Riksmötet uppmanar den kommande regeringen att inte urholka biståndet. 

Uttalandet i sin helhet:

Solidaritet med världens barn – urholka inte biståndet

Runt om i världen pågår konflikter där barnen är de första offren. Barn dödas, skadas och traumatiseras. Vi ser fruktansvärda konsekvenser för barn i bland annat Syrien, Irak och andra delar av världen. Behoven är enorma. Vi behöver hjälpa barn på plats i närområdet, vi behöver hjälpa barn som kommer till Sverige ensamma eller med sina familjer för att söka skydd mot krig och förföljelser och vi behöver göra långsiktigt hållbara satsningar när det gäller biståndspolitiken – för fred och utveckling.

I valrörelsen kom mycket oroväckande signaler. Brett över det politiska fältet förmedlades budskapet att ökade kostnader för flyktingmottagande, enligt OECD:s regler, ska avräknas mot biståndet. Det innebär att stora resurser flyttas från viktiga biståndsprogram, däribland insatser för barn. Sverige måste inte göra avräkningar. I slutändan handlar det om politiskt motiverade beslut. Att döma av valrörelsen kan vi nu se framför oss en radikal ökning av det redan stora belopp som tas från biståndet. Det är inte rimligt och det betyder att utsatta grupper ställs mot varandra.

Rädda Barnens riksmöte uppmanar den kommande regeringen att leva upp till Sveriges rykte som humanitär förebild. Sverige är ett rikt land och har råd både med en solidarisk flyktingpolitik och ett solidariskt bistånd till världens fattiga och utsatta.