Följ Rädda Barnen

Rädda Barnens svarar på remissen om en god och jämlik hälsa

Nyhet   •   Jun 01, 2017 00:25 CEST

Rädda Barnen har sedan 2009 arbetat med att förstå och motverka ojämlikhet i folkhälsan med fokus på socioekonomiskt utsatthet. I detta arbete har vi stött på stora skillnader i både effekter och utförande av berörda myndigheter.

Den samlade nationella bilden vi får stämmer väl överens med kommissionens rapport och den klargör också varför den holistiska ansats Rädda Barnen har sökt inte finns.

Sambandet mellan olika myndigheter och sektorer på nationell, regional och lokal nivå behöver synliggöras och stärkas. Den holistiska ansatsen till den föreslagna 8 målområdena behöver tydliggöras för att nå önskad effekt på en av de största utmaningarna Sverige står inför idag, jämlik folkhälsa.

Formaliseringen av strukturer för arbetet inom Regeringskansliet så väl som intersektoriella strukturer för genomförande behöver utvecklas och stödjas av en samordnande och möjliggörande funktion. Rädda Barnen välkomnar kommissionens delbetänkande med en önskan om skarpare förslag kring formalisering av strukturer, uppdrag och medskapande av andra samhällssektorer.

Läs hela remissvaret här