Följ Rädda Barnen

Trygghet för barnen i Jemens flyktingläger

Nyhet   •   Feb 16, 2010 11:57 CET

Barnen i Saada i Jemen levde igenom fem krig under perioden 2004-2008 och i augusti förra året blossade ett sjätte upp. Den senaste konflikten har orsakat ännu mer skada och förstörelse än de föregående och drivit ytterligare tiotusentals människor på flykt. Rädda Barnen fokuserar nu på att skapa trygghet och möjligheter till utveckling för barnen i flyktinglägren.


Det senaste kriget mellan Jemens regeringstrupper och Huthi-rebeller i Sa'ada- och Al Jawf-provinserna i norra Jemen har nu pågått i över sex månader, med hårda strider, bombningar och flygburna attacker. På grund av det osäkra säkerhetsläget har möjligheten för humanitära insatser att nå fram varit begränsad i området. I dagsläget beräknas över 200 000 barn och vuxna vara på flykt i Sa'ada och angränsande provinser.

Konflikten ändrat planerade arbetet
Rädda Barnens Charlotta Land var på plats i Jemen mellan januari och november 2009 för att utveckla ett nytt projekt och kontor i Sa'ada och utbilda lokalanställd personal i arbetet med barnvänliga platser för skydd av barn i katastrofsituationer. Men konflikten ändrade mycket av det planerade arbete. Redan sommaren 2009 gjorde eskalerande stridigheter i Sa'adas olika distrikt att Charlotta Land var tvungen att lämna flyktinglägren i norr och evakueras till huvudstaden Saana. Och sedan augustis krigsutbrott har de barnvänliga platser som sattes upp i Saada stad, i samarbete med skolorna där, fått läggas på is. Istället har Rädda Barnen etablerat nya barnvänliga platser på de ställen dit barnen flytt.

Aktiviteter i närområdet
- Personalen i Sa'ada har fått hålla sig hemma under de värsta stridigheterna, men de har ändå lyckats arrangera barnvänliga aktiviteter regelbundet runtom sina hem. Två barnsäkra platser har satts upp, dels i det snabbt växande internflyktinglägret Al Masraq i Hajja-provinsen - nära gränsen till Sa'ada och Saudiarabien – och dels har team åkt ut och haft barnvänliga aktiviteter dagligen på olika ställen i Amran-provinsen, mellan Sa'ada och Sanaa, berättar Charlotta Land.

Följeslagare till skolan
Rädda Barnens arbete i flyktinglägren inkluderar också hjälp till utbildning.
- Bara 20 procent av pojkarna och ännu färre av flickorna hade tidigare tillgång till skola, så att de får gå nu är ju något som kan ses som ”positivt”, säger Charlotta Land.
Rädda Barnens följeslagarprogram innebär att personal på den barnvänliga platsen varje morgon följer barnen till skolan och också ser till att nytillkomna blir inskrivna. Det har fungerat bra, men bristen på material och platser är stor. I Al Masraq-lägret är till exempel skolbyggnaden anpassad för 165 elever och har nu över 1 300. Utrustning som behövs är till exempel tält, vattentankar, toaletter, skolmöbler och böcker, pennor och papper.

Allt fler flyktingar
Al Masraq-lägret är egentligen tre internflyktingläger med 26 600 barn och vuxna. Tillsammans med de människor som sökt skydd utanför lägren är nu 86 100 internflyktingar, som flytt från Sa'ada och via Saudiarabien, registrerade i Hajja-provinsen. Många flyktingar från Somalia och Etiopien – som tidigare vistats i Saudiarabien - har även de blivit tvungna att fly till Jemen. Situationen i de provisoriska lägren förvärras därmed ständigt och barnen drabbas särskilt hårt av det nuvarande ovanligt kalla vintervädret. De mest akuta behoven kretsar kring trygghet och skydd, mat, vatten, hygien, bostäder, hushållsartiklar och tillgång till hälso- och sjukvård.
- De här människorna har varit med om fruktansvärda saker och kommer till lägren med inga ägodelar, ingenting. I vanliga fall livnär sig de flesta på att ha boskap – får, kor och åsnor – men dem har de också förlorat, säger Charlotta Land.

Regelbundet sport och skapande
I Amran lever flyktingarna mer utspritt än i Al Masraq - över större geografiska områden och integrerat med övriga befolkningen, många i värdfamiljer, istället för i regelrätta läger. De barnvänliga platserna i Amran är därför inte så mycket ett fysiskt uppbyggt ställe utan en plats dit personal från Rädda Barnen kommer och ordnar aktiviteter och har med sig material för sport och lek och bild och skapande.
- Det viktiga är att det är regelbundna aktiviteter och på samma plats. Vi jobbar med att skapa trygghet och med psykosociala skyddsmekanismer. Och vi har också extra fokus på de barn som är särskilt sårbara, som till exempel de som skiljts från sina föräldrar, så vi kan hjälpa dem att spåra sina familjer. Det handlar om att få stöd för att kunna återgå till en viss normalitet i en väldigt onormal situation, säger Charlotta Land.

För bilder, se: http://www.raddabarnen.se/press/nyheter/Pages/Trygghet-for-barnen-i-Jemens-flyktinglager.aspx