Följ Rädda Barnen

Tusentals barn drabbade av jordbävningen i Chile

Nyhet   •   Mar 01, 2010 09:22 CET

Tusentals barn kan ha påverkats av den jordbävning som drabbade Chile under lördagsmorgonen och mätte 8,8 på Richter-skalan. Insamlingen har nu börjat för att kunna stödja drabbade barn och familjer.

– Barns liv har vänts upp och ned. De kan själva vara skadade, eller utsatta för trauma efter att ha sett sina föräldrar eller syskon dödas eller skadas. Några har troligtvis kommit ifrån sina familjer i det kaos som är. De behöver snabbt skydd när de ska försöka klara sig på egen hand, säger Matt Wingate, chef för Rädda Barnens katastrofinsats i Chile.

Kontakt med Chiles katastrofsamordning
Jordbävningen har följts av en rad starka efterskalv, som kan vara livshotande för barn och deras familjer. Rädda Barnens katastrofsamordning i Latinamerika började snabbt arbeta. Man har kontaktat den chilenska regeringen och erbjudit sin hjälp. Rädda Barnen har också ett nära samarbete med chilenska inrikesministeriets katastrofsamordning och väntar på besked från dem om vilken hjälp som behövs. En inledande bedömning av situationen tillsammans med chilenska partnerorganisationer har påbörjats. Ett Rädda Barnen-team från grannlandet Bolivia är berett att ta sig till Chile under söndagen.

Sannolikt ökande dödstal
– Rädda Barnen mobiliserar resurser och katastrofexperter och vårt team förbereder sig på att agera tillsammans med våra partners i fält. I detta skede planerar vi för det värsta och hoppas på det bästa. Det är sannolikt att antalet döda kommer att öka, säger Hans Lind, regionchef för Rädda Barnen i Latinamerika och Karibien.
Rädda Barnen har sedan tio år en katastrofgrupp i Latinamerika med kontaktnät i de flesta länder, inklusive Chile. Det gör att det snabbt går att ta reda på vad för hjälp som kommer att behövas.

Resurserna finns
– Viktigt att komma ihåg är att detta inte är ännu ett Haiti, som är ett av de fattigaste länderna i världen. Chile har resurserna för att kunna svara på denna typ av katastrof och vi kommer att stödja deras arbete på alla sätt vi kan, med fokus på barnens behov - att få dem att känna sig trygga, säger Hans Lind.