Följ Rädda Barnen

Underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragssk

Nyhet   •   Maj 19, 2017 00:23 CEST

I departementspromemorian föreslås att underhållsstöd ska differentieras, så att barn som är femton år eller äldre, och berättigade till underhållsstöd, ska få 150 kronor mer i månaden än yngre barn. Samtidigt föreslås att grundavdraget som bidragsskyldiga föråldrar får behålla för egna levnadskostnader ska höjas från 100 000 kronor till 120 kronor. I promemorian ingår även ett förslag om en höjning från 45 000 kr till 60 000 kr som det belopp barnet själv ska kunna tjäna innan det påverkar underhållsstödsbeloppets storlek.

Rädda Barnen välkomnar den höjning av underhållsstödet för de äldre barnen som föreslås. Levnadsomkostnaderna i samhället i stort ökar kontinuerligt, och det gäller även barnen. Rädda Barnen välkomnar även förslaget om att höja grundavdraget som bidragsskyldiga föräldrar får behålla för egna levnadskostnader. Också kostnaderna för de bidragsskyldiga ökar, och för de bidragsskyldiga som har minst betalningsförmåga kan det vara mycket tungt om hela kostnaden för de redan genomförda och de nu föreslagna höjningarna av underhållsstödet landar på dem. Rädda Barnen välkomnar även förslaget om att höja inkomstgränser för reducering av underhållsstöd. Barn bör få behålla en rimlig del av inkomster av eget arbete utan att olika bidrag minskas.