Följ Rädda Barnen

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Nyhet   •   Jan 13, 2017 00:18 CET

Rädda Barnen är positiv till intentionerna med lagrådsremissen – att underlätta för nyanlända ungdomar att studera på gymnasiet.

Vi välkomnar att ungdomar ska kunna få längre uppehållstillstånd för att kunna tillgodogöra sig en gymnasieutbildning och att ensamkommande barn som saknar skyddsbehov föreslås få möjlighet att stanna i Sverige för att studera på gymnasiet.
Men Rädda Barnen befarar att förslagets komplexa utformning kan leda till brister i rättssäkerheten. Det ställs höga krav både på de aktörer som ska förstå och tillämpa lagstiftningen och på de aktörer som förväntas förklara vad lagstiftningen innebär för barn och unga. Rädda Barnen motsätter sig också den nedre åldersgräns på 17 år som föreslås.

Läs hela remissvaret om Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå >