Följ Rädda Barnen

Våra synpunkter på EU-förslag till revidering av Eurodacförordningen

Nyhet   •   Dec 09, 2016 00:17 CET

Rädda Barnen beklagar att regeringen inte har remitterat förslaget om en reviderad Eurodacförordning men väljer ändå att lämna sina synpunkter.

Dessa ska läsas i förhållande till organisationens remissvar på EU-kommissionens förslag på övriga rättsakter i det nya gemensamma europeiska asylsystemet.
Rädda Barnen ser positivt på möjligheten att använda Eurodac som ett medel för att bekämpa den ökade människohandeln med barn. Rädda Barnen anser att Eurodac skulle kunna fylla en viktig funktion i ett gemensamt barnskyddssystem, men detta behöver förtydligas och utvecklas ytterligare. Rädda Barnen efterlyser ett barnfokuserat system med ett genomgående barnrättsperspektiv.
Rädda Barnen hyser stor oro över att information som registreras i Eurodacs databas ska kunna delas med tredje land. Rädda Barnen ifrågasätter rättssäkerheten i processen och är mycket tveksamma till att berörda individers säkerhet kan garanteras.

Läs hela remissvaret