Följ Rädda Barnen

En månad efter jordbävningen - Rädda Barnen nått 300 000 barn och vuxna

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:34 CET

En månad efter Haitis största naturkatastrof någonsin, har Rädda Barnens insatser nått 300 000 barn och vuxna i det drabbade området. Det akuta hjälparbetet pågår sida vid sida med långsiktiga program för barns skydd och utbildning.

Rädda Barnens hjälparbete drog igång några timmar efter det första jordskalvet och har sedan dess fokuserat på akutinsatser för att rädda liv och på stöd till återuppbyggnadsarbetet.
- Majoriteten av Haitis barn var väldigt utsatta redan före katastrofen och nu, en månad efter jordbävningen, är deras hälsa och framtid i ännu större fara. Vi jobbar intensivt för att få ut mat, vatten, hushållsartiklar, mediciner och hälsovård till tusentals familjer, samtidigt som vi har satt upp program för att skydda barnen mot våld och övergrepp och få dem tillbaka till skolan så fort som möjligt, säger Lee Nelson, Rädda Barnens landchef i Haiti.

Kamp för det grundläggande
Jordbävningen den 12 januari drabbade tre miljoner människor, varav över hälften barn. Den omfattande förödelsen efter skalvet tvingade människor ut på gatan och till provisoriska läger, de flesta med inga andra ägodelar än kläderna de hade på sig. Varje dag har nu blivit en kamp för att kunna tillgodose grundläggande behov som mat, skydd och sjukvård i kaoset, samtidigt som man försöker bygga upp ett hem och en vardag igen.

Långsiktigt stöd
- Det här är en katastrof som påverkar alla delar av samhället och det kommer ta år för Haitis drabbade familjer och städer att återhämta sig. Haitierna är väldigt tålmodiga, men det kommer att krävas ett långsiktigt stöd för att hjälpa dem med återuppbyggnaden och för att se till att barnen får en bra framtid, säger Annie Foster, Rädda Barnens katastrofsamordnare i Haiti.
Förutom den redan svåra situationen beräknas regnsäsongen i landet dra igång i mitten av mars-början av april. Otillräcklig avrinning och dåliga avloppssystem skapar i vanliga fall problem, och de väntas förvärras kraftigt av att avlopp nu korkats igen av bråte efter skalven.

Akutinsatser och programarbete
Till dags dato har Rädda Barnens program för barns trygghet och skydd nått över 15 000 barn via 18 barnvänliga platser i Port-au-Prince och Jacmel. Tillsammans med bland andra UNICEF och Röda Korset driver Rädda Barnen också ett arbete med att registrera ensamma barn på sjukhus och i läger, för att kunna återförena dem med deras familjer.
Rädda Barnens 14 mobila sjukvårdsteam har tagit emot 10 630 patienter på 45 platser i Port-au-Prince, Leogane och Jacmel och matdistributionen har nått över 120 000 människor, inklusive 72 000 barn. Rädda Barnen har även fått ut rent vatten till över 59 000 personer och filtar, hygienkit och presenningar till 48 000 personer, samt byggt latriner för 7 800 personer.

Nå 800 000
Målet för akutinsatserna är att sammanlagt nå ut till 800 000 personer, varav 470 000 barn, samtidigt som stödet till utbildnings-, närings- och övriga program fortsätter. Rädda Barnen har funnits i Haiti sedan 1978 och har för närvarande över 300 anställda i landet.

Se bilder på: http://www.raddabarnen.se/press/nyheter/Pages/En-manad-efter-jordbavningen-Radda-Barnen-natt-300000-barn-och-vuxna.aspx

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se