Följ Rädda Barnen

Nya familjecenter stödjer barnen i Gaza

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:36 CET
Press TV-klipp om invigningen av familjecentren i Gaza.

Rädda Barnen och UNICEF har tillsammans med lokala frivillig-organisationer dragit igång ett familjecenter-projekt i Gaza. Målet med projektet är att stödja överlevnad och utveckling hos barn som riskerar att utsättas för våld, övergrepp eller vanvård.

20 familjecenter är i och med projektet nu igång i olika områden runtom i Gaza. Centren vänder sig till barn upp till 18 år och deras vårdnadshavare. Initiativet till centren togs som ett svar på det stora behovet hos barnen att kunna få en trygg och barnvänlig miljö i Gaza, eftersom de i perioder drabbas hårt av den politiska situationens osäkerhet och instabilitet.

Snabbt stöd
- På grund av den snabba försämringen av status quo i Gaza ville Rädda Barnen och UNICEF snabbt sätta in stöd genom familjecenter-projektet, för att skydda barnen i de områden som är hårdast drabbade av den pågående konflikten. Lokalerna har renoverats så att de är trygga och säkra för barnen. Utrustning och material har uppdaterats och personalen har fått en djupgående utbildning för att kunna ge bästa möjliga hjälp, säger Eyad El Araj, Rädda Barnens landchef för de ockuperade palestinska områdena.

Oförutsägbart våld
En majoritet av barnen i Gaza växer upp i en miljö präglad av oförutsägbart våld. En sådan omgivning bryter ner den normalitet och trygghet som alla barn har rätt till, både hemma och i skolan, och påverkar allvarligt barnens möjligheter till utveckling. Varken familjer eller samhället har möjlighet att ge tillräckligt stöd till barnens psykosociala, hälso- och utbildningsbehov. Familjecentren är därför också tänkta att bygga kapacitet hos lokala organisationer på gräsrotsnivå så att deras återhämtningsarbete för barn kan utvecklas och förbättras.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se