Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen satsar mot kränkningar inom idrotten

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2012 07:07 CEST

Åtta procent av Sveriges idrottande barn har varit utsatta för kränkande behandling. För att bidra till en idrott för alla har Rädda Barnen tagit fram stöd till idrottsföreningar som vill skapa en idrott fri från kränkningar och diskriminering.

Över en miljon av alla barn och unga i Sverige är, eller har någon gång varit, engagerade i föreningsidrott. De allra flesta av dem upplever sitt idrottande som något positivt, men precis som i skolan förekommer även här mobbning, kränkningar och diskriminering. I en undersökning från Ungdomsstyrelsen framkommer det att 15 procent av de tillfrågade barnen och ungdomarna säger att ”vår ledare berättar gärna sexskämt”, 6 procent berättar att ”vår ledare verkar inte gilla homosexuella eller vissa invandrare” och 14 procent säger att ”det kan vara ganska tuffa tag i vårt omklädningsrum. Man kan få slag av våta handdukar och sådant”.

– Barn, unga och deras föräldrar ska kunna lita på idrotten, ingen ska behöva fara illa. Genom att föra in barnrättsperspektivet och det viktiga arbetet med handlingsplaner vill vi bidra till att barn och unga ska kunna få idrotta utan att bli diskriminerade och mobbade, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Det stöd som Rädda Barnen har tagit fram är material som idrottsföreningar kan använda för att skapa en handlingsplan som förebygger kränkningar, mobbning och diskriminering. En handlingsplan som också innefattar det viktiga förebyggande arbetet samt även konkreta åtgärder, hur föreningen ska agera, om det ändå inträffar.

Fritidsförvaltningen i Malmö Stad är en av de första som kommer använda sig av utbildningsmaterialet och erbjuda kommunens föreningar möjligheten:

– Att erbjuda stöd till föreningslivet är inte endast en fråga om ekonomiska bidrag, vi vill också stödja föreningar i deras arbete med de viktiga frågorna om värderingar, jämställdhet och diskriminering. Därför kommer kommunens alla föreningar få möjligheten att utbildas av Rädda Barnen, säger Daniel Olsson sekreterare på Malmö Stad.

För ytterligare information eller intervju kontakta Rädda Barnens presstjänst 08 698 90 90
.

Mer om Rädda Barnens idrottsprojekt:
Rädda Barnens idrottsprojekt är en satsning med stöd från Skandias Idéer för livet och Willys. Målet är att 10 000 barn och unga ska omfattas av projektet. Sedan tidigare samarbetar också Rädda Barnen med Riksidrottsförbundet kring föräldratelefonen – och mejlen. På vår hemsida kan du läsa mer.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube