Följ Rädda Barnen

Seminarieinbjudan: Bryr sig EU om romska barn?

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2014 15:35 CET

Med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet anordnar Rädda Barnen en serie seminarier för att lyfta barns rättigheter på EU-nivå. Första seminariet handlar om romska barns rättigheter och vad EU gör, inte gör och borde göra i frågan.

Tid: 18 mars kl 9-12
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Program

  • Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter: Situationen för romska barn i Europa idag, vad EU gör, inte gör och borde göra.
  • Gabriela Alexandrescu, generalsekreterare Rädda Barnen i Rumänien: Rädda Barnens arbete med romska barn i Rumänien – utmaningar och möjligheter.
  • Hans Caldaras, författare och debattör: Romska barns situation i Sverige, ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut idag.
  • Samtal mellan Europaparlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Anna Hedh (S): Europaparlamentets roll som påtryckare.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt. Anmälan till carl.lagerqvist@rb.se 

Varmt välkommen!

Rädda Barnens övriga seminarier inför EU-valet kommer att äga rum på samma plats, och samma klockslag den 7 april (fokus på hur EU kan verka för att fler länder inför förbud mot barnaga) och den 22 april (fokus på barnrättsperspektivet i EU:s migrations- och asylpolitik).

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube