Följ Rädda Barnen

Dokument

Ung röst 2014

Ung röst 2014

Dokument   •   2014-04-23 07:00 CEST

Rädda Barnens tilläggrapport 2014

Rädda Barnens tilläggrapport 2014

Dokument   •   2014-02-24 15:08 CET

Rädda Barnens tilläggsrapport är ett komplement till regeringens rapportering över hur barnkonventionen efterlevs i Sverige. Rapporterna skickas till FN:s barnrättskommitté.

3 månader efter Haiyan

3 månader efter Haiyan

Dokument   •   2014-02-08 07:00 CET

Konsekvenserna av tyfonen Haiyan hade kunnat begränsas om de varningar som myndigheterna utfärdade för stormen hade gjorts mer lättbegripliga. Det framgår av en rapport som Rädda Barnen presenterar idag, tre månader efter katastrofen. Många barn vittnar om att de blev förvirrade av varningarna som gick ut och förstod inte att det fanns risk för att jättevågor skulle drabba kustområdena

Typhoon Haiyan Disaster

Typhoon Haiyan Disaster

Dokument   •   2013-11-14 20:43 CET

Save the Children Emergency Response Updated: 14 November, Manila

Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp!

Dokument   •   2013-10-02 06:00 CEST

Hunger in a War Zone

Hunger in a War Zone

Dokument   •   2013-09-24 01:00 CEST

Inuti ett Barnahus - en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter

En ny rapport från Rädda Barnen visar att stödet till våldsutsatta barn har blivit betydligt bättre sedan de första Barnahusen kom till Sverige 2005. Antalet Barnahus har ökat mycket snabbt och idag har 164 av landets 290 kommuner ett Barnahus. Ytterligare 23 kommuner har långt gångna planer på att starta. Men 103 kommuner har inget Barnahus. Kvaliteten på de som finns varierar kraftigt.

Childhood under fire

Childhood under fire

Dokument   •   2013-03-13 07:00 CET

State of the Worlds Mothers 2012

State of the Worlds Mothers 2012

Dokument   •   2012-05-08 06:00 CEST

Rapporten Brott mot vuxna går före - granskning 2011

Den tredje granskningen av polis- och åklagarkammare handläggningstider av våldsbrott mot barn.