Gå direkt till innehåll
Rädda barnen_kommenterar_Liggande_Centrerad_Text

Bild -

Rädda barnen_kommenterar_Liggande_Centrerad_Text

  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1920 x 1080, 153 KB
Ladda ner

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen och Bris kommenterar att regeringens förslag om ytterligare skärpta straff för vapenbrott saknar en barnrättslig analys.

Bris och Rädda Barnen: Regeringen behöver tänka längre än straffskärpningar

Idag har Ekot rapporterat om att sprängningar drabbar barn, och riskerar att påverka såväl barns psykiska som fysiska hälsa. Samtidigt går regeringen ut i en pressträff och presenterar förslag som handlar om ytterligare skärpta straff för vapenbrott och understryker deras andra initiativ såsom förslag om visitationszoner. Det dödliga våld som sker drabbar många människor, inte minst barn, och mång

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen rekommenderar att regeringen genomför en remissrunda och en parlamentarisk process, så att berörda parter kan kommentera och dela med sig av sin expertis, innan regeringen fattar beslut om biståndsreformen. Sverige behöver bli bättre på att se och stötta barn. De lokala aktörerna måste få mer makt och handlingsutrymme i biståndet. Biståndet ska gå till dem som behöver det mest.

Stärk barns rätt till en trygg barndom- fri från våld

Stärk barns rätt till en trygg barndom- fri från våld

Det dödliga våldet kräver givetvis polisiära insatser, polis och rättsvårdande myndigheter behöver förutsättningar att utreda grova brott. Men frågan är bredare än så. Frågan är också barnrättslig, och handlar om alla barns rätt till likvärdiga trygga uppväxtvillkor, fritt från våld. Rädda Barnen ser därför med stor oro på frånvaron av politiska förslag som på riktigt säkerställer just detta.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.