Gå direkt till innehåll
Barnrättsfrågor Rädda Barnen bevakar i höst

Nyhet -

Barnrättsfrågor Rädda Barnen bevakar i höst

Idag öppnar Sveriges riksdag och en intensiv politisk höst inleds. Inflation och stigande matpriser, konflikter och kriser har lett till att många barn idag lever i ökad utsatthet - både i Sverige och i andra länder. Rädda Barnen kommer under hösten att bevaka frågor som har särskild påverkan på barns rättigheter. Hur de politiska partierna agerar i höst kommer att få stora konsekvenser för barns trygghet och välmående.

Några av de nationella frågorna Rädda Barnen har valt att bevaka särskilt noga i koppling till höstens motioner, debatter och förhandlingar är:

1. Allt fler barn i Sverige lever i socioekonomisk utsatthet till följd av inflation och stigande matpriser. Det handlar särskilt om familjer med lägre inkomster samt ensamstående föräldrar. Rädda Barnen bevakar nära hur partierna i förslag och beslut agerar för att säkra barns lika rätt till en skälig levnadsstandard, ett tryggt hem, meningsfull fritid och god hälsa.

2. Rädda Barnen följer mycket nära huruvida partiernas förslag på åtgärder för att stävja eller förebygga allvarliga våldsbrott och kriminalitet är i linje med barns lagstadgade rättigheter. Förslag som regeringen har presenterat riskerar att bryta mot barns lagstadgade rättigheter enligt barnkonventionen och har låg bäring i evidens och beprövad erfarenhet.

3. Den svenska migrationspolitiken rymmer flera högaktuella processer där partiernas ställningstaganden kommer att påverka situationen för många barn i utsatthet. Vi kommer att bevaka hur partierna ser på förslaget om att ytterligare begränsa rätten till familjeåterförening och möjligheten till uppehållstillstånd. Rädda Barnen är starkt kritiska till fler åtstramningar i Utlänningslagen.

4. Inom den europeiska migrationspolitiken följer Rädda Barnen situationen vid Medelhavet och de förslag som förhandlas inom asyl- och migrationspakten. Förslagen väntas röstas igenom under början av år 2024. Höstens förhandlingar är därmed en sista möjlighet för partierna att skapa bättre förutsättningar för barn på flykt i Europa.

Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet både i Sverige och globalt. Några av de internationella frågor vi kommer att titta särskilt på under hösten är:

1. Barn i de allra fattigaste länderna drabbas värst av konflikter, den ekonomiska krisen och klimatkrisens spår. Gapet mellan humanitära behov och resurser har aldrig varit större. Därför kommer Rädda Barnen att särskilt bevaka hur förslag om biståndets nivå och regeringens biståndsreform påverkar Sveriges stöd till de mest utsatta barnen i världen.

2. Situationen för barn i Afghanistan och Ukraina. En av världens största barnrättskriser pågår i Afghanistan. Hur partierna agerar för barnen i landet är en fråga vi följer under höstens debatter och motionstid. Att Sverige hittills inte skurit ned på biståndet till Afghanistan är mycket viktigt. Rädda Barnen kommer också att följa hur barns rättigheter beaktas i Sveriges ökade bistånd till Ukraina, och i diplomatiska initiativ för återuppbyggnad och rättvisa i landet.

Bifogat finns mer information om nämnda frågor och fler barnrättsfrågor Rädda Barnen kommer att bevaka under hösten.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.