Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen: återuppta svenskt bistånd till palestinska barn

Nyhet -

Rädda Barnen: återuppta svenskt bistånd till palestinska barn

Rädda Barnen fördömer attacker mot civila och uppmanar alla aktörer i Palestina och Israel att respektera internationell humanitär rätt. De ansvariga för våldet som drabbar barn och familjer måste ställas till svars för sina handlingar. Rädda Barnen uppmanar också den svenska regeringen att återuppta Sveriges utvecklingsbistånd till barnen i Palestina.

Rädda Barnen fördömer alla former av våld mot barn och uppmanar alla aktörer att göra allt de kan för att skydda barns liv i enlighet med internationell rätt. Att döda och skada barn, attackera bostadshus, skolor och sjukhus är allvarliga kränkningar av barns rättigheter och i strid med den humanitära rätten.

Rädda Barnen är en av de största organisationerna i Gaza där vi arbetat länge med både humanitärt stöd och utvecklingsarbete för att skydda barn och stärka barns rättigheter. Vi är djupt oroade över rapporter om att israeliska barn blivit kidnappade. Alla barn måste friges omedelbart, utan villkor.

Vi känner också djup oro för de nära en miljon barn som bor i Gaza. Dessa barn, som utgör nära hälften av Gazas invånare, har under lång tid levt med återkommande våld och attacker. De har sett familjemedlemmar och vänner dö, och deras skolor har bombats eller stängts regelbundet på grund av säkerhetsrisker. I en studie av Rädda Barnen 2022 berättade fyra av fem barn i Gaza att de lever med depressioner, sorg , rädsla och känner väldigt lite hopp om framtiden. Enligt vittnesmål från vårdnadshavare lider tre av fem barn av självskadebeteende. Barnen i Israel har också levt med återkommande cykler av våld och rädsla, vilket påverkat deras psykosociala hälsa allvarligt.

Det eskalerande våldet i Gaza och Israel gör att barnen i de drabbade områdena nu är livrädda. Behovet av vård för skadade barn är mycket stort, men sjukhusen i Gaza är hårt drabbade av brist på vatten, el och medicin.

Att EU och Sverige fortsätter sitt humanitära bistånd till palestinska områden är mycket viktigt. Det beräknas att 80 procent av befolkningen i Gaza förlitar sig på internationellt bistånd för att överleva och få mat, vatten, skydd och andra grundläggande behov tillgodosedda. Om det humanitära biståndet inte kommer in, får det snabbt fruktansvärda konsekvenser för barn. Rädda Barnen stödjer kraven på upprättandet av humanitärt tillträde till Gaza.

Rädda Barnen är samtidigt oroade över den svenska regeringens beslut att pausa svenskt utvecklingsbistånd till palestinska områden. Blockaden av Gaza, som pågått under 16 år, har hindrat ekonomisk utveckling och kraftigt begränsat barns rätt och möjlighet att leva värdiga liv. Det långsiktiga stödet behöver fortsätta.

Utvecklingsbiståndet stödjer barn och barnfamiljer i Palestina att hantera de stora utmaningar som ockupationen av Västbanken och blockaden av Gaza medför. Rädda Barnens program stärker barns skydd mot våld och skapar trygga platser där barn kan leka och bearbeta sina känslor och trauman efter att ha levt hela sina liv i en konfliktzon. Vi stödjer barns egna initiativ för att stärka sina rättigheter, och arbetar för bättre sociala skyddsnät för barn. Utvecklingsstödet bidrar också till att skolor kan fortsätta undervisa och samtidigt främja barns psykosociala hälsa.

Om utvecklingsbiståndet dras in är risken att det blir ännu svårare för samhället och människor att återhämta sig, samtidigt som hopplöshet och desperation riskerar att växa. Rädda Barnen vill uppmana regeringen att inte svika barnen i Gaza utan fortsätta stödja dem, även genom Sveriges viktiga utvecklingsbistånd.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.