Gå direkt till innehåll
SvD Debatt 22 april 2024: Det sociala arbetet får inte bli repressivt

Nyhet -

SvD Debatt 22 april 2024: Det sociala arbetet får inte bli repressivt

Att bekämpa gängkriminaliteten är och bör vara ett prioriterat mål för regeringen och hela samhället. Det kan bara göras med en kombination av repressiva åtgärder och förebyggande insatser. Men vi anser att regeringen blandar ihop vad som är repressivt och förebyggande arbete, vilket riskerar att försvåra för social­tjänsten att nå fram till barn med tidigt stöd. Vi företräder organisationer och aktörer som möter barn i behov av samhällets stöd och vill därför värna barns rätt till tidigt stöd och understryka vikten av kunskaps­baserade arbetssätt och upprätt­hållandet av social­tjänstens kärnuppdrag.

För att ta del av debatten i sin helhet, besök: Debattörer: Det sociala arbetet får inte bli repressivt | SvD Debatt

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.