Gå direkt till innehåll
Fler än 600 000 människor - både flyktingar och återvändande - har korsat gränsen till Sydsudan sedan våldet eskalerade i Sudan i april 2023. Foto: Rädda Barnen
Fler än 600 000 människor - både flyktingar och återvändande - har korsat gränsen till Sydsudan sedan våldet eskalerade i Sudan i april 2023. Foto: Rädda Barnen

Pressmeddelande -

Efter ett år av krig - Sudan är nu världens största humanitära kris för barn

Sedan krigsutbrottet i Sudan för ett år sedan har hälften av landets barn befunnit sig i konfliktens omedelbara frontlinje visar en ny analys av Rädda Barnen. Där har barnen utsatts för skottlossning, granateld och annat dödligt våld.

Kriget i Sudan har förvandlat landet till världens största humanitära kris för barn. Redan innan striderna bröt ut i mitten av april 2023 var närmare fem miljoner barn i behov av humanitärt bistånd, i dag är den siffran uppe i 14 miljoner. Över fyra miljoner barn har fördrivits från sina hem, det högsta antalet i världen. I krigets spår blir det allt svårare för befolkningen att få tillgång till mat. Minst 3,5 miljoner barn lider av akut undernäring.

En ny analys av Rädda Barnen tillsammans med Armed Conflict Location and Event Data Project visar att vartannat barn, eller tio miljoner, i Sudan för närvarande befinner sig, eller har befunnit sig, inom fem kilometer från konfliktens frontlinjer under det senaste året. Där har de utsatts för skottlossning, granatbeskjutning, flyganfall och andra former av grovt våld. De flesta striderna har framför allt förts på de mer befolkade platserna i Sudan. Enligt analysen har cirka fem miljoner barn upprepade gånger befunnit sig vid frontlinjen under det senaste året, där de utsatts för traumatiserande våld.

"Vi får inte vända Sudans barn ryggen"

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnens internationella chef:

”Över 10 miljoner barn i Sudan har upplevt striderna sedan konflikten bröt ut för ett år sedan. Det motsvarar hela Sveriges befolkning. 10 miljoner barn som sett familj och vänner dö, tvingats på flykt och nu riskerar svält. Vi får inte vända Sudans barn ryggen utan det internationella samfundet måste växla upp och göra sitt yttersta för att skydda barnen, förbättra tillgången till humanitär hjälp och avvärja svält i Sudan.”

Finansieringen av de humanitära insatserna i Sudan måste öka. Nu saknas 95 procent av medlen som behövs för att genomföra de internationella humanitära insatserna. 230 000 barn och nyblivna mödrar beräknas dö av hunger om inga omfattande åtgärder vidtas".

Rädda Barnen har arbetat i Sudan sedan 1983. Under 2023 nådde Rädda Barnen direkt 2,1 miljoner människor, varav 1,5 miljoner barn, med program som fokuserade på skydd av barn, tillgång till kvalitetsutbildning, hälso- och näringsstöd och insatser i nödsituationer.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterade event

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.