Gå direkt till innehåll
Foto:  Anna Pantelia/Save the Children. Bilden är inte kopplat till ämnet
Foto: Anna Pantelia/Save the Children. Bilden är inte kopplat till ämnet

Pressmeddelande -

Kartläggning från Rädda Barnen larmar om barn och ungas utsatthet

Som en del av Rädda Barnens omställningsarbete med anledning av coronakrisen har en genomlysning av verksamheten genomförts. Vi har pratat med barn och unga vi möter i våra verksamheter för att ta reda på hur deras livssituation har påverkats av corona. Kartläggningen berättar bland annat om trångboddhet, att fler utsätts för våld och hedersförtryck samt att det finns en stor oro för arbetslöshet och ekonomisk utsatthet.

– Vi är inte lika inför corona därför att vi har helt olika möjligheter att hantera konsekvenserna. Samhället behöver göra mer för att svara upp mot de stora behov som finns. Den här kartläggningen är viktig eftersom den ger röst åt barns egna upplevelser, säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell.

Rädda Barnens verksamheter når tusentals barn och unga runt om i landet. Vi möter barn och unga som utsätts för våld och övergrepp, barn som befinner sig i en påfrestande asylprocess och barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet. Kartläggningen visar att coronaviruset inte drabbar alla lika. Vi ser hur de familjer som redan lever i utsatthet är särskilt sårbara för konsekvenserna av corona.

  • I socioekonomiskt utsatta områden finns en stor oro över situationen, sjukdomen innebär en stor stress inte minst då många bor trångt tillsammans – ofta i flera generationer. Barn är rädda för att smitta sina föräldrar eller mor- och farföräldrar. Många barn är också oroliga över hur de ska klara skolarbetet om de behöver vara hemma – särskilt de som inte har någon dator, internet eller ett rum att studera i.
  • Unga som kommit hit som ensamkommande och som nu har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen är mycket oroliga över sin situation. Deras möjlighet att stanna i Sverige bygger på att de på kort tid klarar sina studier och får ett fast arbete – vilket ser allt mer omöjligt ut i den situation vi ser nu.
  • Sedan tidigare är det känt att våld och hedersförtryck riskerar att öka när allt fler familjer isoleras. Kartläggningen visar att fler unga kontaktar oss på vår chatt om hedersförtryck.

Rädda Barnen kommer att fortsätta arbeta systematiskt och återkommande med att samla in barn och ungas egna röster och erfarenheter av corona. Resultatet används för att utveckla verksamheten och för att formulera påverkanskrav som politiken och det offentliga bör förverkliga.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterat material