Gå direkt till innehåll
Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Pressmeddelande -

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar, men många barn får vänta betydligt längre än så. Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut om åtal, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Trots att många barn får vänta länge, är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal.

Enligt lag ska allvarliga brott mot barn handläggas inom 90 dagar, men rapporten Brott mot barn visar att vi har en lång väg kvar till att säkerställa att barn utsatta för brott, får sina rättigheter tillgodosedda. Rapporten visar på flera brister i hur Sverige arbetar med att ge dessa barn stöd och skydd, tillgång till behandling, upprättelse samt främja delaktighet.

Bl. a visar rapporten att:

  • Färre antal brott handläggs inom 90 dagar och färre antal brott leder till åtal.
  • Den genomsnittliga tiden för att slutföra utredning har ökat till närmare hundra dagar år 2022.
  • Rädda Barnens rapport visar dessutom på stora regionala skillnader mellan olika åklagarkammare. Barn utsatta för allvarliga brott får olika hjälp, och får vänta olika lång tid, beroende på var i landet de bor. 
  • Rapporten visar ett samband där de åklagarkammare som är bättre på att hålla tidsfrister, är sämre på att låta utredningarna gå vidare till åtal. Samtidigt är de åklagarkammare som har ett högt antal utredningar som går vidare till åtal, sämre på att hålla tidsfristen.

- Oavsett om det handlar om barns rätt till en skyndsam rättssäker utredning, rätt till stöd och skydd eller rätt till information och delaktighet, så behöver det till en förändring för att se till att dessa barn får rätt hjälp. Rädda Barnen vill se en nationell åtgärdsplan, för att säkerställa att barn utsatta för allvarliga brott får sina rättigheter tillgodosedda, säger Erik Ulnes, sakkunnig kring våld på Rädda Barnen samt delaktig i att ta fram rapporten.

När ett barn berättat om ett brott vars förundersökning drar ut på tiden, kan det leda till att barn får en känsla av att ingenting händer, och de kan tappa tilltro till såväl rättsväsende som vuxenvärlden. Så här säger en förälder till ett barn utsatt för brott:

”Utredningstiden har dragit ut jättemycket på tiden, och mitt barn mår bara sämre och sämre”.

I de fall som utredningen tar lång tid riskeras också kvaliteten på förundersökningen. Det finns risk för att barnets minnesbilder av detaljer och skeenden bleknar, och det blir svårare att säkra bevis. Då en förundersökning drar ut på tiden riskerar även insatser för stöd, skydd och behandling fördröjas.

Om rapporten Brott mot barn
Det är åttonde gången som Rädda Barnen granskar polis och åklagares handläggningstider för allvarliga brott mot barn. Allvarliga brott mot barn innebär exempelvis misshandel, fridskränkning, sexuellt ofredande och våldtäkt. Lagen definierar det som att ”Brottet har riktats mot målsägandes liv, hälsa eller frid och att straffet kan bli mer än sex månader i fängelse för brottet i fråga”. Årets rapport behandlar tiden 2018-2022 och granskar såväl handläggningstider som hur stor andel av utredningarna som går vidare till åtal. Medverkar gör bl. a representanter från NOA, Åklagarmyndigheten och BUP.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.