Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen DO-anmäler svenska grundskolan- svenska som andra språk måste behovsprövas

Pressmeddelande -

Rädda Barnen DO-anmäler svenska grundskolan- svenska som andra språk måste behovsprövas

Rädda Barnen anmäler grundskolan för den godtyckliga hanteringen av svenska som andra språk. Med sin anmälan vill organisationen få prövat om diskrimineringslagen och barnkonventionen efterlevs.

Cirka 40 procent av de som läser svenska som andra språk (SVA) är födda och uppvuxna i Sverige. Trots det placeras många av dessa barn i en sådan grupp.

Enligt skollagen ordnas ämnet för de elever som har ett annat modersmål än svenska. Det är rektorerna på respektive skola som beslutar vilka elever som ska få den undervisningen. Rädda Barnen menar att det är viktigt att det görs en översyn av vilka som får svenska som andra språk. Att placera barn i SVA utan en individuell behovsprövning är diskriminering.

" Var vårdnadshavarna är födda eller ett ”utländskt” klingande efternamn kan göra att ett barn placeras i SVA”, säger Maria Frisk, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Rädda Barnens anmälan kommer efter Sveriges Radios granskning av svenska som andraspråk och berättelser från barn i organisationens verksamheter under flera års tid. I Sveriges Radios granskning uppger 200 rektorer att de inte, eller bara ibland, gör språkbedömningar. Istället kan beslut grundas på en föregående skolas bedömning eller antal år i landet. Många rektorer uppger också att de saknar tydliga riktlinjer för vilka elever som egentligen ska läsa ämnet. 

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30