Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen inleder samarbete med e-sportföretaget PGL: Vill stärka barn och ungas psykiska hälsa online

Pressmeddelande -

Rädda Barnen inleder samarbete med e-sportföretaget PGL: Vill stärka barn och ungas psykiska hälsa online

De senaste åren har den psykiska ohälsan hos ungdomar som spelar datorspel ökat markant. En av fyra spelare upplever mobbning, trakasserier eller hot varje vecka, vilket påverkar måendet. Tillsammans med PGL startar nu Rädda Barnen kampanjen Save the game för att minska psykisk ohälsa online.

I över två decennier har Rädda Barnen arbetat för att barn och unga ska befinna sig i en trygg miljö online. Theo Toresson, psykolog hos Rädda Barnen Sverige, understryker vikten av en säker onlinemiljö och de allvarliga konsekvenser som hård jargong och mobbning kan leda till.

- I det yttre livet skulle vi inte stå och titta på när ett barn får ta emot hot och hat från någon som är mycket äldre, men i spelvärlden sker det hela tiden. Även om vissa menar att de är opåverkade, så har nästan alla en strategi för att hantera den hårda jargongen online, förklarar Theo Thoresson.

Det är på grund av dessa utmaningar som Rädda Barnen inleder ett samarbete med e-sportföretaget PGL. I den gemensamma kampanjen Save the game uppmanar de gamers från hela världen, att skriva under ett upprop mot psykisk ohälsa online med sitt gamernamn. Kampanjen ger gamers också möjlighet att bidra till forskning i vårt samarbete med Oxford, då de erbjuds vara med i en studie. Save the game lanserades vid e-sporteventet PGL CS2 Major i Köpenhamn och målet är att stärka samarbetet med spelindustrin och bekämpa psykisk ohälsa i spelvärlden. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

- Vi vill ge barn och unga kunskap om hur de ökar sitt välmående och verktyg för att hantera utmaningarna de stöter på online. På det här viset hoppas vi främja en positiv spelmiljö som främjar kreativitet och sociala relationer. Tillsammans kan vi säkerställa att barn får uppleva en både säkrare och roligare tillvaro online, säger Mikaela Fröjdh, projektledare för Save the game hos Rädda Barnen.

Läs mer på Rädda Barnen Sverige.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.