Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen om att vägledningen Stopp! Min Kropp! fyller 10 år:  Mycket har hänt kring samtycke sedan 2013

Pressmeddelande -

Rädda Barnen om att vägledningen Stopp! Min Kropp! fyller 10 år: Mycket har hänt kring samtycke sedan 2013

Nu är Stopp! Min kropp! -veckan tillbaka för tredje året i rad. Dessutom är det ett decennium sedan vägledningen Stopp! Min kropp! togs fram för första gången. Under åren är det flera viktiga händelser, såsom #metoo och Samtyckeslagen, som påverkat ungas syn på kroppsintegritet.

Denna vecka med start idag, lyfter Rädda Barnen frågor om samtycke, kroppen och kroppens gränser, lite extra mycket. Förra årets vecka blev en succé, och nådde tusentals skolbarn runt om i Sverige.

Syftet med veckan är göra frågor som har med kroppen, känslor och gränser att göra, pratbara. Är det pratbart, blir det lättare för barn att berätta för vuxna när något har hänt, och vuxna har större möjlighet att hjälpa.

Detta år är det dessutom 10 år sedan vägledningen togs fram för första gången. Detta föranleddes bland annat av att forskning då hade visat att ett av fem barn var utsatta för sexuella övergrepp. Men av dem fick väldigt få stöd och vård, då övergreppen inte kom till vuxnas kännedom.

Bara två år senare, tog Rädda Barnen fram första versionen av #nätsmart, en vägledning för barn på nätet. Detta skedde i samband med att barns aktivitet på nätet hade ökat markant, och flera fall av grooming hade uppmärksammats. Åren därpå tog Rädda Barnen fram kroppsregler på flera språk, samt filmer, material, och barnböcker, för att vuxna skulle kunna arbeta med Stopp! Min kropp!, både på lågstadiet och med barn i förskoleåldern. Numera finns det även en sång om Stopp! Min kropp!.

Några omvärldshändelser under det senaste decenniet som påverkat barns syn på kroppen och dess gränser är när metoo-rörelsen fick sitt genombrott (2017) samt när Samtyckeslagen trädde i kraft (2018).

- När vi tittar tillbaka på de här åren sedan 2013, är det så mycket som har hänt kring samtycke som påverkat barnen. Metoo som fenomen får till exempel stor betydelse. Frågan om samtycke fick större uppmärksamhet, och det skapades en större förståelse för att övergrepp inte är något svartvitt utan en gråzon. När Samtyckeslagen sedan kom, blev det ett tydligt fokus på att det någon gör med någon annans kropp måste föregås av en fråga och ett tydligt svar, berättar Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.

År 2022 förändrades läroplanen gällande sexualkunskap, och sexualundervisningen kom att få ett moderniserat innehåll.

- Vad det kommer att få för inverkan på skoleleverna är för tidigt att säga. Men det vi vet är att det kommer fortsätta påverka ungas syn på kroppen och dess gränser, avslutar Hanna.

Om Stopp! Min kropp!-veckan
Rädda Barnen arbetar kontinuerligt med Stopp! Min kropp!, men mellan den 16 – 22 oktober lyfter Rädda Barnen dessa frågor lite extra. Varje dag under veckan visas filmer för barn i lågstadiet. Det kommer också hållas en digital konferens för alla vuxna som möter barn, oavsett om det är i förskolan, skolan eller som ledare på fritiden.

Läs mer på:
Stopp min kropp- veckan (raddabarnen.se)
Stopp! Min kropp! (raddabarnen.se)

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.