Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen: Stor majoritet i riksdagen för starkare barnskydd i vårdnadstvister

Pressmeddelande -

Rädda Barnen: Stor majoritet i riksdagen för starkare barnskydd i vårdnadstvister

Rädda Barnen har genom en enkät ställt frågor till riksdagspartierna om barns rättigheter i processer som rör vårdnad, boende och umgänge. Resultatet visar att samtliga riksdagspartier anser att lagstiftningen bör ses över för att synliggöra barnen mer, samt för att skydda barn från umgänge med en våldsutövande förälder. Samtliga partier förutom Moderaterna anser även att en utredning bör tillsättas som ser över barns rätt till egna juridiska ombud.

- Barn behöver egna ombud som kan driva barnets bästa i dessa mål, men som också kan se till att de kan komma till tals om de vill, och få information på ett sätt som de kan ta till sig. Barn behöver inte skyddas från rättsprocesser som rör dem. Barn ska skyddas i processerna, menar Erik Ulnes, sakkunnig Rädda Barnen.

Rädda Barnen möter barn som på olika sätt farit illa i processer och har i många år lyft frågan om att stärka barns rättigheter i tvister. Det kan handla om att barn tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder, eller att barn allvarligt drabbas av sina föräldrars konflikt utan möjlighet att få komma till tals eller har en vuxen som driver barnets frågor. 2023 har varit ett år där dessa frågor uppmärksammats särskilt, efter att en pojke hittades mördad av sin pappa efter att ha tvingats till umgänge.

-Det senaste året har vi tagit del av löften och utspel från så gott som samtliga riksdagspartier om förändring och att detta inte ska hända igen. Trots det har ingenting hänt. Samtidigt är det glädjande att det finns ett starkt stöd för att låta ord gå till handling. Ett första steg för att stärka barn som rättighetsbärare i dessa processer, är att säkerställa att dessa barn får egna juridiska ombud. Nu vill nästan samtliga partier i riksdagen se över detta. Med ett så starkt stöd ser vi inget annat alternativ än att frågan bör utredas, säger Erik Ulnes.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.