Gå direkt till innehåll
Bitr stadsdelsdirektör Victoria Callenmark och Rädda Barnens Johannes Nilsson undertecknar avtalet.
Bitr stadsdelsdirektör Victoria Callenmark och Rädda Barnens Johannes Nilsson undertecknar avtalet.

Pressmeddelande -

​Rädda Barnen tar över fritidsgårdar i Spånga-Tensta

Rädda Barnen har vunnit ett anbud och ska driva fritidsgårdar i Spånga-Tensta. Det här blir första tillfället som Rädda Barnen i konkurrens med andra vinner ett anbud och ska driva välfärdsverksamhet.

Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta i Stockholms stad har beslutat att Rädda Barnen får driva verksamhet i tre fritidsgårdar inom förvaltningens område. En upphandling har föregått beslutet vilken Rädda Barnen deltagit i. Beslutet innebär att Rädda Barnen från och med början av 2021 kommer att driva fritidsgårdar i Tensta, Hjulsta och Spånga samt sköta aktiviteter i Spånga-Folkan.

-Vi är mycket stolta och väldigt glada att vi får möjlighet att driva fritidsgårdar i Spånga-Tensta. Det innebär ett stort ansvar och vi kommer att gå in i arbetet med stort allvar. Möjligheten att driva fritidsgårdsverksamhet innebär en möjlighet att stärka barns och ungas självkänsla och förmåga att möta utmaningar i deras tillvaro, säger Helena Thybell.

-Rädda Barnen har djup kännedom om målgrupperna och lång erfarenhet av att lyssna in barns åsikter och utforma verksamheter som möter deras behov, avslutar Helena Thybell.

Utifrån artikel 31 i barnkonventionen har barn och unga rätt till fritid, lek och vila. Vårt mål är att se till att barnen i Spånga och Tensta får den möjligheten. I verksamheterna prioriteras barns och ungas behov av en öppen och välkomnande mötesplats. Fritidsgårdarna ska drivas med högt ställda krav om trygghet och samverkan.

-Vi ser framemot att tillsammans med vår lokalförening Rädda Barnen Västerort skapa ett gott samarbete med föreningar, föräldrar, myndigheter och många olika aktörer som vill bidra till en meningsfull fritid för barnen i områdena, säger Johannes Nilsson, vd för Rädda Barnen Välfärd.

Rädda Barnens helägda bolag Rädda Barnen Välfärd står för den formella driften. Allt arbete och all verksamhet inom ramen för bolaget ligger i linje med övriga Rädda Barnens programverksamhet. Lokalt ägarskap och lokal delaktighet är viktiga nyckelbegrepp. Ambitionen är att med utgångspunkt i Rädda Barnen-rörelsens samlade erfarenheter utforma en verksamhet som sätter barnperspektivet i centrum och skapar en frizon för barn och unga.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33