Gå direkt till innehåll
Simon Struthers, barnläkare vid Rädda Barnens Emergency Health Unit (EHU) erbjuder vård till barn i Rafah.
Simon Struthers, barnläkare vid Rädda Barnens Emergency Health Unit (EHU) erbjuder vård till barn i Rafah.

Pressmeddelande -

Rekordmånga attacker på sjukvården i krigets Gaza

Antal attacker mot sjukvården i Gaza är sedan krigets början högre än i någon annan pågående konflikt i världen. Fler än två attacker om dagen har i genomsnitt rapporterats och läkare på ett fältsjukhus i Rafah som Rädda Barnen driver genom en partner vittnar om ofattbart lidande för barn som opereras.

”Att få tag på stark smärtlindring är en stor utmaning. När barn måste genomgå ett ingrepp tvingas vi göra det med mindre smärtlindring än vi normalt skulle använda. Det orsakar enormt lidande”, berättar Becky Platt, barnsjuksköterska på sjukhuset. 40 procent av patienterna på fältsjukhuset är barn och bristen på mat gör det svårt för barnen att läka ordentligt och bekämpa infektioner.

Hittills har minst 435 attacker genomförts mot vårdinrättningar eller vårdpersonal i Gaza under krigets första sex månader. Det motsvarar 73 attacker per månad, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Antalet attacker som rapporterats per månad är fler i Gaza än i något annat krigshärjat land sedan mätningarna startade 2018. Under kriget har israeliska styrkor bland annat attackerat ambulanser, sjukvårdskonvojer och sjukhus. Attacker sker inte bara i Gaza utan 421 attacker har också rapporterats på den ockuperade Västbanken under de senaste sex månaderna, bland annat omfattande våld från den israeliska armén på sjukvårdsinrättningar.

200 patienter på fältsjukhuset om dagen

WHO klassificerar en attack mot sjukvården som varje fall av våld mot eller hinder som försvårar tillhandahållandet av, eller tillgången till, sjukvård i nödsituationer, inklusive psykologiska hot och skrämsel av patienter och personal.

Rädda Barnens Emergency Health Unit hjälper för närvarande barn genom ett fältsjukhus som nyligen inrättats av en partner i Rafah och som erbjuder primärvård till över 200 personer per dag.

Becky Platt, barnsjuksköterska på sjukhuset:

"Vi har sett en tillströmning av barn från andra sjukhus med sår och förlorade lemmar, som ofta behöver hudtransplantation och flera operationer, men att få tag på stark smärtlindring är en stor utmaning. När barn måste genomgå ett ingrepp för att rädda sina lemmar och undvika infektioner tvingas vi göra det med mindre smärtlindring än vi normalt skulle använda. Jag har använt såpbubblor och spel på telefonen för att försöka distrahera dem, men det hjälper ju inte. Det orsakar enormt lidande och det kommer också att leda till långsiktiga psykologiska skador."

"Vi behandlade en 10-årig pojke som hade splitter i låret vilket krossat hans lårben. Han förlorade mycket muskler och vävnad så han behövde hudtransplantation. Han grät tyst. Det var hjärtskärande men pojken var bara en i mängden av barn som tvingas utstå det här.”

Simon Struthers, barnläkare vid fältsjukhuset i Rafah:

"Vi ser akuta luftvägsinfektioner, fall av undernäring, skabb, hepatit A. Jag har sett mer gulsot under de senaste två veckorna än under hela min karriär. Vi behandlar många barn med akut gastroenterit (diarré, ibland med feber eller kräkningar). Handtvätt skulle minska detta men folk har fördrivits från sina hem och bor i tält utan sanitet. Överbeläggningen på sjukhuset ökar riskerna. Vi är hela tiden oroliga för de israeliska styrkorna men vi upplever ett starkt stöd från lokalbefolkningen."

Sex månader av ständiga bombningar, belägring och hinder för hjälpleveranser har till stor del utplånat hälso- och sjukvårdssystemet i Gaza: endast 11 av 36 sjukhus fungerar delvis och den palestinska statistiska centralbyrån (PCBS) rapporterade att cirka 350 000 människor som lider av kroniska sjukdomar i Gaza inte har tillgång till viktiga mediciner, förnödenheter och tjänster.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.