Klimatmigranter på flykt i torkans spår – Rädda Barnen lanserar ny podd

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 06:00 CEST

Idag lanseras säsong två av Rädda Barnen Dokumentär. Den nya poddserien handlar om klimatkrisen och konsekvenserna för barn. Klimatförändringarna går snabbt, och det är de fattiga och sårbara samhällen som drabbas allra hårdast.

Rädda Barnen visar i ny rapport: Minskade satsningar på familjepolitiken försämrar situationen för de redan utsatta

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 06:00 CEST

Rädda Barnens nya rapport Välfärd inte för alla, visar att trots att inkomsterna för barnfamiljer generellt ökat över tid har inkomstskillnaderna förstärkts. Försämringarna för de barnfamiljer som har det sämst kan tydligt kopplas till minskade satsningar inom familjepolitiken.

Rädda Barnen kommenterar SVT:s programserie ”Josefsson” den 29 maj

Nyheter   •   Maj 29, 2019 13:32 CEST

Idag den 29 maj sänder programserien ”Josefsson” sitt sista avsnitt. Avsnittet fokuserar på några av Janne Josefssons mest kritiserade och uppmärksammade reportage för Uppdrag granskning. Bland reportagen lyfts programmet från 2013 som belyser ett antal organisationers, däribland Rädda Barnens, arbete med barnfattigdom.

Här kommenterar Rädda Barnen inslaget och ger vår syn på barnfattigdom.

Rädda Barnen har sedan år 2002 genomfört studier som speglar förändringar i barns välfärd i Sverige. 2018 publicerade vi vår senaste rapport om barn som lever i ekonomisk utsatthet. Rädda Barnen mäter barnfattigdom genom ett absolut mått. Idag är det 186 000 barn som lever i familjer med antingen försörjningsstöd eller låg inkomststandard. Individuellt kan konsekvenserna se olika ut, barn i familjer med denna ekonomi har en mindre aktiv fritid än andra barn, riskerar att vara mer sjuka både som barn men också som vuxna, och kan sakna exempelvis åldersadekvata leksaker.

Frågan som var central i Josefssons program var om man kan säga att alla dessa barn saknar vinterkläder, får för lite mat eller går i foppatofflor på vintern. I programmet hänvisas det till ett kampanjmaterial och en film producerad under 2011. Filmen kan tolkas som att samtliga barn som är fattiga är drabbade av samma enskilda konsekvenser. Bland annat på grund av risken för sådant missförstånd genomfördes aldrig kampanjen, och filmen som Josefsson hänvisar till var upplagd på Youtube och hade haft några hundratal visningar när Josefsson först ställde frågor till oss.

Rädda Barnens rapporter är tydliga med att konsekvenserna kan se olika ut och vi lyfter särskilt konsekvenser i form av generellt sämre förutsättningar när det gäller utbildning, hälsa och aktiv fritid. Det är i grunden ett okontroversiellt påstående och är väl underbyggt.

Läs mer om barnfattigdom:

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/

https://www.sns.se/aktuellt/hellre-rik-och-frisk-om-familjebakgrund-och-barns-halsa/

Idag den 29 maj sänder programserien ”Josefsson” sitt sista avsnitt. Avsnittet fokuserar på några av Janne Josefssons mest kritiserade och uppmärksammade reportage för Uppdrag granskning. Bland reportagen lyfts programmet från 2013 som belyser ett antal organisationers, däribland Rädda Barnens, arbete med barnfattigdom

Läs vidare »

Rädda Barnen lanserar nya siffror: Barn har det bättre idag än för 20 år sen

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 20:00 CEST

År 2019 har 280 miljoner barn det bättre än år 2000, och i en rankning mellan olika länder hamnar svenska barn i topp. Men fortfarande växer 1 av 4 barn upp i en enorm otrygghet, och barn i konflikt är de som drabbas hårdast. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen.

Att stoppa klimatförändringarna är att försvara barns rättigheter- Rädda Barnen stödjer den globala klimatstrejken

Nyheter   •   Maj 24, 2019 13:51 CEST

Barns rättigheter påverkas i allt högre utsträckning av klimatförändringar, överutnyttjande av naturresurser och miljöförstöring som driver fram konflikter, orsakar migration, tvingar folk att flytta och förhindrar att mänskliga rättigheter kan upprätthållas. Därför tar Rädda Barnen ställning för den växande barn- och ungdomsrörelse som engagerar sig i klimatfrågan.

Rädda Barnen inleder globalt samarbete med Astrid Lindgren AB

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 10:56 CEST

Genom samarbeten med stora nationella och internationella partners kommer Pippi Långstrump bidra till att ge stöd åt Rädda Barnens arbete för flickor på flykt.

Explosion vanligaste orsaken för barn som dör eller skadas i krig

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 07:30 CEST

72 procent av de barn som dör eller skadas i krig, gör det till följd av explosioner. Det visar Rädda Barnens nya rapport Blast, som sammanställt siffror från de fem dödligaste krigen för barn under 2017. Rapporten presenterar också världens första manual för de som vårdar explosionsdrabbade.

Rädda Barnen presenterar ny generalsekreterare

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 13:28 CEST

I dag, den 25 april, presenteras Helena Thybell som ny generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige.

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven om barn i Syrien

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 06:45 CEST

Rädda Barnen skickar ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och uppmanar regeringen till att inte lämna svenska barn som far illa i norra Syrien åt sitt öde.

Rädda Barnen kommenterar vårändringsbudgeten 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 14:49 CEST

Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Samtidigt minskar regeringen biståndsbudgeten med 700 miljoner. Rädda Barnen kommenterar budgetförändringarna och ger ris och ros.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

För givarfrågor och allmänna frågor om Rädda Barnen, ring Rädda Barnens givarservice.

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • veoyndahelpxa.zuruaundrubedmrgqx@rtwb.enseln
  • 07 33 55 34 33

  • Presskontakt
  • Tf presschef
  • anexnetm.trphomqrnztgrmeenrt@rqeb.fmsetg
  • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.