Följ Rädda Barnen

Lagändringen gällande ensamkommande barn

Nyhet   •   Nov 24, 2016 22:27 CET

Regeringen har idag aviserat en lagändring gällande de tillfälliga uppehållstillstånden för ensamkommande barn. Lagändringen ska ge barn och ungdomar som anlänt före 24 november 2015 möjligheten att få längre tillfälliga uppehållstillstånd som sträcker sig över studietiden. Syftet är att förändra den praxis som innebär att barn får besked att de kommer utvisas så snart de fyllt 18.

- Regeringen har uppenbart tagit intryck av de kraftiga signaler som våra lokalföreningar, frivilliga och tusentals aktiva i flyktingmottagandet skickat. Situationen för barn på flykt i Sverige är exceptionellt allvarlig. Även om vi fortsatt menar att det är nödvändigt att helt skrota den tillfälliga utlänningslagen för barn och barnfamiljer, är regeringens lagändring nu ett steg i rätt riktning, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen driver sedan ett år tillbaka en stödlinje för nyanlända barn. I samtalen kommer det fram att det finns stora brister när det kommer till bland annat på boenden och särskilt när det gäller psykosocialt stöd och bemötande. Den senaste tiden har samtalen som rör oro inför framtiden, med stress och depression som följd, ökat dramatiskt. Detta är en konsekvens av den tillfälliga utlänningslagen och den praxis som innebär att allt fler barn förstår att de är under utvisningshot så snart de fyllt 18.

Vår förhoppning är att detta ska minska oron hos mång av de barn och unga som nu mår väldigt dåligt på grund av de tillfälliga uppehållstillstånden och migrationsverkets praxis. Detta kan ge oss och politiken tid att trygga barnen och fatta betydligt klokare beslut långsiktigt. Samtidigt menar vi att förändringen rimligen borde kunna omfatta barn som anlänt efter den 24 november 2015.

Det senaste året har ett stort skifte skett inom den svenska migrationspolitiken utan att en barnkonsekvensanalys gjorts, detta i strid med barnkonventionen. Rädda Barnen har beskrivit det som "ett signalpolitisk spel med barn som levande pjäser".

- Vi ser med oro på att så många av partierna i Riksdagen idag bidragit till att pressa fram ogenomtänkta beslut med allvarliga konsekvenser för enskilda barn, men också för samhället i stort. Det råder stor enighet om att vi ska ha en reglerad flyktingpolitik i Sverige men ska den vara trovärdig måste den i grunden styras av humanitära värderingar och med respekt för barns rättigheter, säger Elisabeth Dahlin avslutningsvis.