Rädda Barnen kommenterar Migrationsverkets avvaktande: viktig ta ansvar för ungas mående och utsatthet under väntan

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Migrationsverkets avvaktande: viktig ta ansvar för ungas mående och utsatthet under väntan

Migrationsverket har beslutat att avvakta med att fatta beslut i vissa ärenden där ungdomar sökt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiestudier utifrån den nya gymnasielagen. Beslutet kom efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm valt att inte tillämpa lagstiftningen. Nu väntar verket på vägledning från Migrationsöverdomstolen (läs mer här).

Rättssäkerheten viktig

Rädda Barnen understryker hur viktigt det är att varje ungdoms ansökan om uppehållstillstånd prövas på ett rättssäkert och förutsebart sätt där ett ja eller nej till att få stanna i Sverige inte avgörs av vilken instans som hanterar ens ärende. Att Migrationsverket nu väljer att avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden är därför bra.

Utsatt situation

För de unga som kan omfattas av den nya gymnasielagen och alltså kan få rätt enligt lagen att stanna i Sverige för att läsa på gymnasiet uppstod efter migrationsdomstolarnas domar stor förvirring och oklarhet kring vad som faktiskt gäller. Rädda Barnen har kontakt med många ungdomar som just nu befinner sig i en oviss och utsatt situation. Osäkerheten kring vad som ska hända nu spär på den stress och oro som redan finns hos de här ungdomarna.

Ge information, stöd och trygghet!

Det är mycket viktigt att Migrationsverket ger tydlig information till alla de unga som omfattas av lagen. Även staten och kommunerna behöver förbereda sig för att kunna ge ungdomarna ett så gott stöd som möjligt och skapa så stor trygghet och tillit det går i den situation som uppstår. Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef kommenterar:

– Det är mycket viktigt att staten och kommunerna tar höjd för de konsekvenser som uppstår till följd av en utdragen ansökningsprocess, bland annat att det inte ska innebära en uppskjuten skolstart. Redan utsatta unga ska inte drabbas ytterligare på grund av oklarheter kring om och hur lagen ska tillämpas.


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30