Barnadödligheten i Afghanistan minskar dramatiskt – hjälpinsatserna gör skillnad

Pressmeddelande -

Barnadödligheten i Afghanistan minskar dramatiskt – hjälpinsatserna gör skillnad


 En undersökning som presenteras av afghanska myndigheter idag visar att barnadödligheten i landet har halverats.  Det är välkomna nyheter i ett land som tidigare haft den överlägset högsta barnadödligheten i världen. Rädda Barnen menar att undersökningen visar att de internationella hjälpinsatserna i landet räddar många liv, även om mycket fortfarande återstår att göra.


Andelen barn som dör före femårsdagen har minskat från ett av fem barn till ett av tio. Samtidigt har också andelen kvinnor som dör av graviditetsrelaterade orsaker minskat från en av 11 till en av 50.


-Det här visar att även under de extremt komplicerade och svårbemästrade förhållanden som råder i Afghanistan, så går det att åstadkomma förbättringar i hälso- och sjukvård. De internationella hjälpinsatserna har gjort skillnad för Afghanistans befolkning. Det är en viktig signal till givarländernas regeringar, säger Mats Lignell som arbetar för Rädda Barnen i Afghanistan.


Även om det finns en viss osäkerhet i undersökningar av den här typen i Afghanistan, bedömer Rädda Barnen ändå att slutsatserna om minskade dödstal är tillförlitliga. Men fortfarande dör ett av tio barn före fem års ålder, vilket Rädda Barnen menar är helt oacceptabelt.

-Under de senaste tio åren har hjälparbetet till stor del styrts av militära, politiska och strategiska intressen, snarare än utifrån afghanernas egna behov. I framtiden måste insatserna verkligen komma Afghanistans befolkning till del. Det är verkligen inte läge att överge landet nu, säger Mats Lignell.

För mer information och bildmaterial om Rädda Barnens arbete i Afghanistan eller för intervju med Mats Lignell, kontakta Rädda Barnens presstjänst08-698 90 90 alternativt press@rb.se.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30