Följ Rädda Barnen

Ett år efter jordbävningen: Haiti kräver mer

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2011 07:00 CET

Rädda Barnens insatser i Haiti har hittills nått mer än 870 000 barn och vuxna med mat, sjukvård, tält, sanitet och trygghet och skydd för barn. Men fortfarande lever över en miljon människor i tältläger, och hälften av dem är barn. Boendesituationen ökar riskerna för barnen att utsättas för våld eller övergrepp. Deras hälsa påverkas negativt, de är mer utsatta för sjukdomar och för undernäring.

”Jag har börjat skolan igen och får träffa mina vänner varje dag. Men jag bor fortfarande i tält och det gillar jag inte, det är inte ett normalt liv." Andrise, nio år.

Svenskarna har genom Rädda Barnen skänkt drygt 25 miljoner till återuppbyggnadsarbetet i Haiti. Pengarna kommer främst från privatpersoner men även från företag samt från Sida, Postkodlotteriet, Radiohjälpen, kungafamiljen. Rädda Barnen har lyckats nå barnen och deras familjer under året som gått: 45 000 barn har fått börja skolan och vi har tagit emot 10 000 barn på våra trygga, barnvänliga platser. Vi har hittat släktingar till barn som förlorade sina föräldrar i jordbävningen, vi räddar liv med koleracentren och 230 000 kvinnor och barn har fått mat och vitaminer genom våra projekt.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin är i dagarna hemkommen från sin andra resa till Haiti under 2010. Hon har följt upp det arbete som gjorts samt diskuterat de mer långsiktiga insatserna som kommer att behövas under många år.

-          Det klickade till av glädje när jag såg att högarna av sten, grus och raserade hus har samlats upp och att färgglada byggnader reser sig ur ruinerna, att träd planteras och att barn leker som barn brukar med bollar och kull. Men bakom alla framstegen skymtar en bister verklighet. Bara i Port-au-Prince räknar man med att cirka 15-20 000 barn lever på gatan. Barn som irrar runt på sophögar, tigger vid vägarna och som lätt blir offer för cyniska personer som utnyttjar dem, säger Elisabeth Dahlin.

Det kommer att krävas enorma insatser för att få landet på fötter. Mer än hälften av det bistånd som utlovats har faktiskt ännu inte betalats ut. Den haitiska regeringen måste ta sitt ansvar för att driva igenom den aktionsplan för återuppbyggnad man åtagit sig. De 1,3 miljoner människor som fortfarande lever i tält, varav de flesta är barn, måste få ett människovärdigt boende. Barnen måste få gå i skolan och ha rätt till hälsovård. Redan före jordbävningen var barnen på Haiti väldigt utsatta. Mindre än hälften gick i skolan, 230 000 var tvingade till barnarbete under ofta fruktansvärda förhållanden. Världssamfundet och den haitiska regeringen har nu en unik möjlighet och ett gemensamt ansvar att förändra utsikten för Haitis barn. ”Build Back Better” (ung Återuppbygg så det blir bättre) var ledordet bland givarna efter jordbävningen. Snart har ett år gått och Rädda Barnen ser ett stort behov av att ord nu omsätts i handling.

-          Återhämtningen av Haiti är inget sprinterlopp utan snarare ett trippel-Marathon. Barns rätt till trygghet och skydd är en central fråga – det handlar om barn i tvångsarbete, barn som utsatts för sexuellt våld och handel med barn över nationsgränser. Och om det inte kommer en lösning med mark att bygga nya bostäder på finns det stor risk att barnen på Haiti kommer att få tillbringa även nästa jul, och nästa i tältläger. Det är verkligen dags att världssamfundet tar ansvar för att det blir fart på återuppbygganden och att barnens behov sätts i fokus, fortsätter Elisabeth Dahlin.

FAKTA
Ett år har gått efter jordbävningen som tog 230 000 människors liv och gjorde tre miljoner hemlösa. Rädda Barnen har jobbat på Haiti i 32 år. Under året som gått har Rädda Barnen i Haiti uppnått följande:

 • Delat ut mat till 230 680 barn och kvinnor
 • Ordnat amningshjälp för 27 000 kvinnor
 • Byggt upp 80 stationära och mobila sjukvårdskliniker
 • Gjort 230 000 läkarebesök hos enskilda personer
 • Vaccinerat 17 500 barn under fem år mot mässling
 • Försett 31 200 hushåll med köksutrustning och presseningar
 • Säkerställt rent dricksvatten, toaletter, tvål med mera, samt information om vikten av god hygien, framför allt om hur viktigt det är att tvätta händerna för att undvika kolerasmitta
 • Tagit emot 10 000 barn på våra trygga, barnvänliga platser
 • Utbildat 900 vuxna i hur de bäst skyddar barn mot våld och övergrepp
 • Öppnat tillfälliga, trygga skolor där 45 000 barn får utbildning
 • Utbildat över 2 300 lärare
 • Distribuerat över 38 500 skol-kit till barn i skolorna

Läs mer om vårt arbete i Haiti här

Läs Elisabeth Dahlins blogg från Haiti här


KONTAKT
För intervju med Elisabeth Dahlin, kontakta Rädda Barnens pressjour på 08 698 90 90. För att komma i kontakt med talespersoner i Haiti, bland annat svensktalande norrmannen Thomas Myhren, Associate Director, Program Development, vänligen kontakta Elysia Nisan, Communications Manager, Save the Children Haiti Telefon +509 3701 4238 eller +509 3455 5467

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kommentarer (2)

  Röda Korset har : "Delat ut mat till 230 680 barn och kvinnor".

  Har den svenska misandrin gått så långt att de män som förlorat allt i katastrofen inte ska få något att äta? Är det här ett skämt eller menar Röda Korset allvar med att fullständigt ignorera svältande män?

  - DrKejs - 2011-01-12 11:34 CET

  Rädda Barnen är en barnrättsorganisation vilket innebär att vårt fokus i första hand ligger på barn, alltså individer upp till 18 år. Under katastrofer prioriterar vi i första hand de mest sårbara grupperna vilket också är anledningen till att fokus många gånger blir barn och kvinnor. Kvinnor är oftast de som också tar hand om barnen, och det är nästan uteslutande mammorna som kommer och hämtar vatten och mat – och som besöker våra kliniker. Det är alltså mödrarna som vi träffar och interagerar med när vi hjälper barn - och därför hjälper vi samtidigt mödrarna. Men även om det är mödrarna som kommer och hämtar förnödenheter, så får ju hela familjen, inklusive papporna, ta del av det. Maten och vattnet är självklart till för hela familjen.

  Vår och andra organisationers erfarenhet på Haiti är att de ensamstående papporna mycket ofta får stöd av en syster, moster eller till exempel mamma med att ta hand om barnen. Så ser traditionen ut och i det katastrofläge som rått det senaste året har det inte varit vår prioritet eller vår roll att ändra på dessa förhållanden, Vår främsta uppgift har varit att nå ut med vatten, mat, skolgång till barnen och familjerna.

  Vi når ju naturligtvis både pojkar och flickor i vårt arbete i skolorna och på våra barnsäkra platser. Och i vårt arbete dels härhemma och dels bland annat i Sudan och Afghanistan riktar vi oss särskilt till papporna i många våra projekt. Vi tycker självklart att barn har rätt till båda sina föräldrar och att papporna är lika viktiga som mammorna i barnens liv.

  Vi berättar gärna mer om vårt arbete med specifikt pojkar. Kontakta presstjänsten press@rb.se så skickar vi info!

  Vänliga hälsningar, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

  - Elisabeth Dahlin - 2011-01-13 11:46 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy