Nästan varannan lärare saknar stöd kring ensamkommande barn

Pressmeddelande -

Nästan varannan lärare saknar stöd kring ensamkommande barn

Ensamkommande flyktingbarn får inte den skolundervisning som de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag. Det visar Rädda Barnens och UR:s nya enkätundersökning bland 348 lärare som undervisar ensamkommande flyktingbarn runtom i Sverige.

Nästan varannan, 42 procent, av de tillfrågade lärar­na upplever att de i arbetet med de ensam­kommande flyktingbarnen saknar stöd eller får svagt stöd av skolan, rektorn eller närmaste skolledning. 6 av 10 lärare svarar att det saknas rutiner och riktlinjer för att arbeta med ensamkommande barn.

– Vi oroas över att många lärare inte känner sig tillräckligt rustade för att ge ensam­kommande elever undervisning på rätt nivå och att de säger att den största bristvaran är tid. Skolledningen måste ge de lärare som undervisar ensamkommande barn tid och resurser att utföra sitt jobb, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

En av de tillfrågade lärarna uppger:
”Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.”

– De ungdomar vi har mött i arbetet med vår dokumentärserie Ensamkommande flyktingbarn har haft en enorm motivation till att gå i skolan och lära sig allt de behöver för att bli delaktiga i det svenska samhället. Att inte satsa på de här barnen i skolan är en förlust för Sverige. Skolan har en enormt viktig roll här, den är hela grunden och en av de viktigaste förutsättningarna för deras tillvaro, säger Ulrika Arlert redaktionschef på UR:s Barn- och ungdomsavdelning.

– Min första skoltid i Sverige var inte så bra, jag hade behövt prata mer med mina lärare, säger Hadi som medverkar i UR:s serie Ensamkommande flyktingbarn och i studioprogrammet En timme om ensamkommande flyktingbarn där han bland annat ifrågasätter migrationsministern Tobias Billström öga mot öga. 

Rädda Barnen uppmanar kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn, samt rektorer och skolledning vid samtliga skolor som undervisar ensamkommande barn, att ta sitt ansvar och visa ett aktivt och starkt stöd för undervisningen av dessa barn. Rädda Barnen kräver att skolorna omgående tar fram tydliga riktlinjer och rutiner för arbetet med de nyanlända barnen.

Skolorna bör också kartlägga möjligheten att ta in tolkar, utveckla lärarnas kompetens, samt öka insikterna om de nyanlända elevernas kunskapsnivå genom metodiska kartläggningar.

FAKTA:
Undersökningen är genomförd av Rädda Barnen och UR i samband med UR:s tv-satsningar om ensamkommande flyktingbarn. Ikväll, den 24 oktober, sänds sista avsnittet av UR:s dokumentärserie Ensamkommande flyktingbarn kl. 22.00 i SVT1. Direkt därefter sänds En timme om ensamkommande flyktingbarn i Kunskapskanalen kl. 22.30. De ensamkommande flyktingbarnen Hadi och Reza berättar vad de tycker behövs när man kommer till Sverige och vad som behövs efter att man fått uppehållstillstånd. Hadi ifrågasätter Tobias Billström som är med och svarar angelägna frågor om de ensamkommande barnens situation. Även Elisabeth Dahlin medverkar.

Ladda ner undersökningen här.

För mer information:
Rädda Barnens presstjänst 08 698 90 90 eller press@rb.se
Pressansvarig UR: Karoline Malitzki, 08 784 42 72 eller karoline.malitzki@ur.se

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterat material