Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen öppnar CSR-center i Kina

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 09:44 CET

Rädda Barnens CSR-center för barnrättsfrågor - Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility - invigs onsdagen den 20 januari i Peking. Centret är det första i sitt slag och fokuserar på att stärka företag att förbättra sitt sociala ansvar gällande barns rättigheter.

– Jag vill att företag ska inse att de har stora möjligheter att påverka barns vardag i de länder där de verkar. Vi ska bidra till att förbättra situationen för barn genom att hjälpa företagen att se över sin verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv, säger Britta Öström, chef för Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR).

Arbetat i 15 år
Rädda Barnen har aktivt arbetat med flera företag i olika länder under 15 år. Etableringen av ett CSR-center är ytterligare ett steg på vägen att erbjuda företag kompetens om barns rättigheter. Centret kan bland annat delta i utformningen och implementeringen av företagens uppförandekoder så även barns rättigheter ingår i dessa. Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda Barnen att alla barn ska få det bättre och att deras rättigheter ska respekteras.
– Rädda Barnens mål är att förändra förutsättningarna för barn i Kina och övriga världen. Ett sätt att göra det är att få företag att förstå att de faktiskt är viktiga aktörer för barns rättigheter. Att de har ett ansvar och har en möjlighet att förändra. Vi har kunskapen att hjälpa dem med detta. Eftersom företagens intresse för Kina är så stort känns det väldigt bra att vi nu öppnar centret i Peking, säger Elisabeth Dahlin Rädda Barnens generalsekreterare.

Seminarium om företags sociala ansvar
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin kommer att närvara vid invigningen av Rädda Barnens CSR-center i Peking under onsdagen tillsammans med svenska och kinesiska myndigheter, företag och organisationer. CSR-centret anordnar imorgon ett seminarium kring barns rättigheter och företagens sociala ansvar med efterföljande invigningsceremoni. Startbidraget för Rädda Barnens CSR center i Peking har kommit från utrikesdepartementet.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoria Nordansjö, Rädda Barnen 08-698 9173 alt. 0709-81 58 01
www.ccrcsr.com

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se