Pressmeddelande -

Rädda Barnen utvidgar verksamheten i Jemen

I skuggan av oroligheterna har barnens situation i Jemen försämrats dramatiskt. FN har tidigare varnat för risken att barn utnyttjas som soldater i landet, men det finns även många andra problem. Rädda Barnen utökar nu insatserna i Jemen för att ge barnen möjlighet att få trygghet och skydd, och att kunna gå i skolan.


- Fattigdom och undernäring är fortfarande en stor utmaning att få bukt med i Jemen, men bristande undervisning och barns begränsade möjlighet till trygghet och skydd är egentligen mer svårlösta problem, som dessutom kommer att finnas kvar under mycket lång tid, säger Sanna Johnson, regionchef för Rädda Barnen i Mellanöstern, på tillfälligt besök i Sverige.


- Den väpnade konflikten och oroligheterna i landet skapar psykologiska trauman, och innebär också att barn förvägras sina grundläggande rättigheter. Även barn som inte är direkt drabbade av konflikten blir lidande, eftersom många skolor har stängts.


Uppskattningsvis 200 skolor i landet används för närvarande i andra syften än det är tänkt, till exempel som flyktingläger eller som baser av de stridande parterna. Ytterligare omkring 300 skolor har förstörts. Det innebär att omkring 500 000 barn inte har någon skola att gå i, förutom de 100 000 barn som tvingats fly sina hem.
 -Redan våren 2010, alltså före hela den arabiska våren, skickade vi signaler till Sida om de risker vi såg i landet. Sida var då framsynta nog att ge oss ekonomisk möjlighet att på ett tidigt stadium öka våra insatser i landet, säger Sanna Johnson


Under 2011 satte Rädda Barnen upp 70 olika barnvänliga platser, dit flyktingbarn i landet kan bege sig för att få trygghet, skydd, och möjlighet att vara barn igen. På det sättet minskar risken för att de utsätts för våld eller utnyttjas på något sätt. Rädda Barnen har under året också arbetat med att förse befolkningen med bland annat hälso- och sjukvård, livsmedel, och bygga upp skolor.


För 2012 siktar Rädda Barnen på att utöka insatserna genom att satsa 87 miljoner SEK på katastrofhjälp i Jemen, varav omkring en tredjedel handlar om satsningar för barns trygghet och skydd.  Förutom Rädda Barnens egna medel utgörs summan också av bidrag från flera institutionella givare, bland andra Sida.

Rädda Barnen har bedrivit verksamhet i Jemen sedan 1963 och är idag en av de största internationella hjälporganisationerna i landet. Organisationen arbetar för närvarande i sex av landets 19 guvernement.


För mer information eller för intervju med Sanna Johnson, kontakta Rädda Barnens presstjänst +46 8 698 90 90

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30