Pressmeddelande -

Rekordförsäljning av mjukdjur hjälper barn att få gå i skolan

Ikea bidrar med 71 miljoner kronor till Rädda Barnen och Unicefs arbete för alla barns rätt att gå i skolan. Pengarna kommer från försäljningen av mjukdjur under november och december 2009 i alla Ikeas varuhus världen över. För varje mjukdjur som sålts via webben eller varuhusen gick tio kronor till de båda organisationernas arbete.

Försäljningen från julhandeln 2009 nådde rekordhöga resultat och överträffade alla förväntningar.
– En fantastisk gåva som alla Ikeas kunder bidragit till. Även i de svåraste stunder betonar barn hur viktigt de tycker att det är att de får gå i skolan och tack vare årets mjukdjurskampanj kan vi erbjuda miljontals fler barn en skola de har rätt till, säger Elisabeth Dahlin generalsekreterare Rädda Barnen Sverige.
Två personer från det bäst säljande Ikea-varuhuset, som i år blev Linköping, kommer att få följa med på en fältresa i vår för att med egna ögon se hur pengarna från mjukdjurskampanjen förändrar livet för barn.

243 miljoner sedan 2003
Bakom mjukdjurskampanjen står Ikea Social Initiative, som arbetar med företagets satsningar på barns rättigheter. Sedan mjukdjurskampanjen startades 2003 har Ikea Social Initiative skänkt sammanlagt 243 miljoner kronor, vilket har bidragit till att 8 miljoner barn i över 30 länder har fått utbildning.
De pengar som Rädda Barnen nu får från mjukdjursförsäljningen kommer att gå till fyra skolprojekt i Albanien, Bangladesh, Ryssland och Vietnam och kommer att bidra till att miljontals barn får möjlighet att gå i skolan.

Satsning på handikappade barn
I Albanien kommer Rädda Barnen till exempel att satsa på de mest utsatta barnen, i de flesta fall handikappade barn, som ofta är helt uteslutna från utbildning samt löper stor risk att utsättas för trafficking. Genom att utbilda lärare och specialister till att involvera barnen, och genom att få lärare att respektera handikappade barn, är målsättningen att 2 000 barn ska få tillgång till skolgång. Målet är också att utbilda 4 500 lärare varav 170 specifikt i trafficking och kunskap om hur man förebygger hiv/aids. Sammanlagt ska 85 000 barn i Albanien bli involverade i aktiviteter som möjliggör en bättre skola.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30