"Taket föll ihop över oss"

Pressmeddelande -

"Taket föll ihop över oss"

- Jag vaknade av skalvet och såg att taket höll på att falla ihop över oss, berättar spanska Rädda Barnens chef, Alberto Soteres, om hur byggnaden han vistades i kollapsade vid jordbävningen i Chile i lördags. Han har nu anslutit sig till Rädda Barnens katastrofteam som samlats i Santiago för att samordna akutinsatser för de drabbade.
- Vi hade precis tid att ta oss ut. Det var bara 50 km från epicentrum och skalvet var ofattbart intensivt. Jag har sovit på gatan de senaste dagarna eftersom det har varit omöjligt att ta sig någonstans eller kommunicera med omvärlden, säger Alberto Soteres, som var på semester i Chile när jordbävningen slog till.

Skalv och tsunami
Alberto Soteres är nu i Santiago och arbetar i Rädda Barnens katastrofteam. Hundratusentals barn har påverkats av jordbävningen. Dödstalen är uppe i över 200. Förutom själva skalvet har den efterföljande tsunami som slog in över Chiles Stilla Havskust orsakat stor förödelse. Och efterskalven fortsätter att komma.
- Vi hade större tur än många andra familjer. Hundratusentals barn har varit med om en oerhört traumatisk upplevelse. Många är skadade och har förlorat föräldrar eller vänner. Andra har separerats från sina familjer i kaoset och är i ett väldigt sårbart läge.

Skydd och återförening
Rädda Barnen jobbar nu med att på plats göra en bedömning av skadorna efter jordbävningen, som mätte 8,8 på Richter-skalan. I måndags anlände tre av Rädda Barnens katastrofexperter till Santiago och fler medarbetare är på väg.
- Det viktigaste nu är att se till att barnen skyddas och kan återförenas med sina föräldrar så fort som möjligt. När barn har varit med om en så här traumatisk upplevelse är det mycket viktigt att de får en möjlighet att återgå till en känsla av normalitet och rutiner så fort som möjligt, som hjälp i återhämtningsprocessen, säger Alberto Soteres.

Insatser i Cauquenes
Rädda Barnen har också blivit ombedda av den chilenska regeringen att gå in med insatser i området kring staden Cauquenes som ligger mellan Santiago och Concepcion, ett av de områden som drabbats värst av jordbävningen. En första bedömning av läget där från Rädda Barnens katastrofteam visar till exempel att:

  • Bara 20-30 procent av avloppssystemet fungerar. Stort behov av kemiska och torrtoaletter.
  • 16 av 20 skolor är obrukbara, 70 procent av områdets elever är utan undervisning.
  • 10 procent av de som förlorat sina hem bor i egna tält, 10 procent har sökt skydd i officiella byggnader och 80 procent bor hos släktingar.
  • Stort behov av mediciner, som antibiotika och saltlösning, och medicinsk utrustning.


Fattigaste mest utsatta
Även om skadorna i Chile inte är lika omfattande som efter jordbävningen i Haiti är de fattigaste familjerna, speciellt de som bor på landsbygden, mycket utsatta.
- De fattigaste och mest avlägset liggande samhällena, särskilt områden där det är svårt för humanitär hjälp att nå fram, behöver snabb akuthjälp som mat, rent vatten, mediciner, varma kläder och tält eller presenningar för tillfälligt tak över huvudet. På lång sikt kommer de att behöva hjälp att bygga upp sina hus och återupprätta sina möjligheter att förtjäna sitt uppehälle, så de kan försörja sina familjer.

Sex katastrofzoner
De chilenska myndigheterna har deklarerat sex regioner I landet som katastrofzoner. Rädda Barnen arbetar tillsammans med myndigheter och lokala partners för att stödja barnen i återuppbyggnadsarbetet.

Sidan uppdaterad 2010-03-05.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30