Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen och Bris kommenterar att regeringens förslag om ytterligare skärpta straff för vapenbrott saknar en barnrättslig analys.
Rädda Barnen och Bris kommenterar att regeringens förslag om ytterligare skärpta straff för vapenbrott saknar en barnrättslig analys.

Nyhet -

Bris och Rädda Barnen: Regeringen behöver tänka längre än straffskärpningar

I veckan har Ekot rapporterat om att sprängningar drabbar barn, och riskerar att påverka såväl barns psykiska som fysiska hälsa. Samtidigt går regeringen ut i en pressträff och presenterar förslag som handlar om ytterligare skärpta straff för vapenbrott och understryker deras andra initiativ såsom förslag om visitationszoner. Det dödliga våld som sker drabbar många människor, inte minst barn, och många åtgärder behövs för att få våldet att upphöra. Däremot saknar Bris och Rädda Barnen en barnrättslig analys på frågorna – hårdare tag och längre straff räcker inte för att säkerställa att barn får en uppväxt fri från våld. Vi organisationer är också oroliga för att regeringen och deras samarbetspartier nu kommer med förslag som riskerar att strida mot barnets rättigheter, och sakna bäring i forskning och evidens.

Vi barnrättsorganisationer befarar att ytterligare fokus på hårdare tag skymmer sikten för de satsningar som behöver göras för främja barns uppväxtvillkor samt förebygga såväl att barn far illa som hamnar i kriminalitet. Vi förvånas också över att regeringen och dess samarbetspartier under presskonferensen lyfter behovet av förebyggande arbete, men ändå inte presenterar några förslag på hur brott ska förebyggas. Om regeringen och dess samarbetspartier menar allvar med att se frågan som en helhet går det inte att enbart fokusera på åtgärder på det straffrättsliga området.

Vi vill se att barn görs delaktiga och synliggörs i frågan om gängkriminalitet. Inför valet 2022 tog Bris och Rädda barnen fram en checklista för att barnrättssäkra politiken.

Vi uppmanar regeringens samarbetspartier att tillämpa checklistan.

 • Bygger förslagen på kunskap och erfarenheter från dem som förslaget gäller? Har vi pratat med barn, unga och familjer som grund till förslagen?
 • Förslagen framåt måste utgå från beprövad kunskap, forskning och evidens.
 • Förslag på åtgärder mot gängkriminalitet måste vara förenliga med barnets mänskliga rättigheter.


- Vi har länge lyft att barn i allra högsta grad påverkas av gängkriminalitetens närvaro och konsekvenser, men ändå osynliggörs i frågan. Veckans granskning i Ekot är bara en av många som visar hur barn påverkas. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen idag inte presenterar ett enda förslag som stärker det förebyggande arbetet, utan fortsätter på tidigare utstakad väg med repressiva åtgärder. Barnrättsperspektivet lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

- Frågan om det dödliga våldet som sker handlar inte bara om polisiära och rättsliga åtgärder. Frågan är också barnrättslig – det handlar om barns rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Här efterfrågar vi skarpa, konkreta och långtgående förslag på insatser för att säkerställa detta och stärka barns rättigheter säger Maria Frisk, Sverigechef på Rädda Barnen.

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.