Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rädda Barnen ger ris och ros till vårbudgeten

Rädda Barnen ser dels en positiv nyhet och dels en fortsättning på en illavarslande trend i regeringens budgetförslag. Organisationen välkomnar det höjda underhållsstödet till ensamstående föräldrar men är starkt kritisk till att avräkningarna i biståndet fortsätter.

- Det är 10 år sedan underhållsstödet höjdes och vi har i många år velat se riktade satsningar på gruppen ensamstående föräldrar som lever på marginalen. Att underhållsstödet nu höjs med 300 kronor per barn och månad är positivt och kan bidra till att motverka barnfattigdomen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Regeringen vill använda en allt större del av den svenska biståndsbudgeten till den svenska flyktingmottagningen. Rädda Barnen anser att det är mycket olyckligt att fortsätta att urholka biståndet. Att lyfta människor ur fattigdom och att göra viktiga insatser för världens barn kräver stora resurser. Sverige var först i världen med enprocentsmålet och det borde vara självklart för vårt land att fortsätta att leva upp till vårt rykte som humanitär förebild.

- Budgetförslaget signalerar att det går att använda biståndet lite som det passar för stunden och vi tar starkt avstånd från denna riktning. Sverige bör värna biståndets kärna och ursprungstanke, istället för att ställa utsatta grupper mot varandra, säger Elisabeth Dahlin.

Sverige är ett rikt land och har råd både med en solidarisk flyktingpolitik och ett livsviktigt bistånd till världens fattiga och utsatta. 

-----

För ytterligare kommentarer från Rädda Barnen om vårbudgeten, ring Lovisa Göransdotter, presschef: 08 698 92 88

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.