Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar höstbudgeten

En ambitiös höstbudget, men Rädda Barnen vill se ytterligare prioriteringar på barn i socioekonomisk utsatthet, speciellt eftersom barn drabbats hårt av pandemins konsekvenser. Däremot bibehåller regeringen och samarbetspartierna 1%-målet för biståndet, vilket har en stor effekt för barn världen över. 

Rädda Barnen har under en tid uppmärksammat att den ekonomiska familjepolitiken minskar i träffsäkerhet. Bostad, barnbidrag och underhållsstöd bidrar inte till att minska barnfattigdomen i tillräcklig grad.

Rädda Barnen välkomnar den höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar som föreslagits, eftersom barn till en ensamstående förälder löper flera gånger större risk att leva i en familj där ekonomin inte går ihop än en familj med sammanboende föräldrar.

Rädda Barnen ser samtidigt att det behövs betydligt kraftigare åtgärder i den ekonomiska familjepolitiken för att minska barnfattigdomen. Framför allt behöver bidragens storlek följa inkomstutvecklingen och lägstanivån i föräldraförsäkringen bör ses över.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen fortsätter satsa på en ambitiös och generös biståndspolitik. Konsekvenserna av den rådande pandemin är förödande för barn runt om i världen. Vi ser att de mest utsatta barnen i fattiga familjer drabbas hårdast. Miljoner barns tillgång till mat, utbildning och sjukvård är hotade och våld och sexuellt utnyttjande ökar när skolor stängs. Den globala pandemin måste mötas med internationellt samarbete och solidaritet, inte med den protektionism och nationalism som vi tyvärr ser öka på många håll. Genom att upprätthålla 1%-målet för biståndet tar Sverige internationellt ledarskap i en svår tid. 

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterade nyheter