Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen om den nya socialtjänstlagen

Pressmeddelande -

Rädda Barnen om den nya socialtjänstlagen

Tisdag den andra juli presenterade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall regeringens förslag om en ny socialtjänstlag. Rädda Barnen är mycket positiva till formuleringen att socialtjänsten ska arbeta tidigt och förebyggande. Fokuset på att socialtjänsten ska komma in tidigt för barn, unga och familjer och arbeta med tillgänglighet och tilltro är oerhört viktigt och något vi länge drivit. Det är även positivt att barn ska få tillgång till information och att socialtjänsten ska försäkra sig om att barn har förstått informationen. Det finns mycket i lagen som skulle kunna bli ett paradigmskifte för barn, unga och familjers möjlighet att få tidigt stöd och hjälp.

Samtidigt ser Rädda Barnen att det parallellt sker många andra åtgärder och förslag som utreds som riskerar att omöjliggöra socialtjänstens förutsättningar att arbeta med tillit och tillgänglighet. Socialtjänsten ska nu även bli föremål för mer kriminalpolitiska åtgärder. Som exempelvis övervakning, åklagare som föreslås besluta om LVU, slopad sekretess till rättsvårdande myndigheter som riskerar att försvåra möjligheten för socialtjänsten att arbeta just tidigt och förtroendeskapande.

Vi ser alltså en politisk vilja att socialtjänsten i högre utsträckning ska fokusera på kontroll och tvång. Detta riskerar att krocka med ambitionerna i denna nya lagstiftning – då det riskerar att negativt påverka socialtjänstens möjlighet att arbeta förebyggande och förtroendeskapande, vilket gör oss oroliga.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.